כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

9 "...על מנת לא לתמרץ עובדים לא להתחסן בכדי לקבל דמי אבטלה בזמן שאינם רשאים להגיע לעבודה, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך שעובד אשר פוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק יהיה זכאי יום בדומה 90 לדמי אבטלה רק לאחר למי שהתפטר מעבודתו מרצונו. בנוסף, במקרה בו המעסיק לאפיטר אתהעובד אלא הוציא את העובד לחופשה ללא תשלום (להלן – חל"ת) היא לא תיחשב ת ביוזמת המעסיק לצורך זכאות ”כחל .tinyurl//:https "). לדמי אבטלה 4crfwndn/com פורסם תזכיר 23.09.2021 וביום חוק פיצויי פיטורים (הוראת שעה), 2021 התשפ"בבהלימהעםתזכירחוקהביטוחהלאומי הנ"ל, ביקשה הממשלה לקדם תיקון 1963 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- (להלן - חוק פיצויי פיטורים) "כך שיובהר שבתקופה שבה חלה הגבלה לפי דין על כניסה למקום עבודה של עובד שאינו מציג אישור תו ירוק, סיום יחסי העבודה שבין העובד למעסיקו הנובע מאי ביצוע עבודה כתוצאה מסי י רובו של העובד כאמור להציג תו ירוק סנקציות במקום העבודה ככלי לעידוד התחסנות נגד נגיף הקורונה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=