כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

10 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים יחשב להתפטרות שאינה בדין מפוטר ואינה סיום של חוזה לתקופה קצובה. כן נקבע בהחלטה כי ייבחן הצורך בתי י קוני חקיקה משלימים לעניין זה לרבות לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולה י (להלן- חוק 2001 תפטרות, התשס"א- .tinyurl//:https הודעה מוקדמת)." mswbdjsh/com ההסתדרות הכללית הגישה, ביום , עמדתההמתנגדת להצעת 26.09.2021 החוק בין השאר בשל היותה קיצונית, סותרת את עקרונות היסוד של דיני העבודה והביטחון הסוציאלי, הפגיעה בביטחון הפנסיוני. הסיבות להתנגד לחקיקת החוקים הנ"ל רבות, להלן התייחסות לחלקן: , פסקת ההגבלה בחוק יסוד ראשית כבוד האדם וחירותו מתירה פגיעה בחירויות המוגנות בו. הפגיעה מידתית בקניינו של העובד (דמי פיטורין, דמי הודעהמוקדמת) אינהמידתית, ודאי לא כאשר מדובר בעובד ותיק שצבר כספי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=