כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

8 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים סיגלית 33232-03-21 ) סע"ש (חיפה (גינגול) פיקשטיין – שופרסל בע"מ )26.03.21( סיגלית 22796-04-21 ) בר"ע (ארצי (גינגול) פיקשטיין - שופרסל בע"מ )13.04.2021( 50749- ) סע"ש (תל אביב-יפו אורי חן - עיריית נתניה 02-21 )02.05.2021( אורי חן – 15681-05-21 ) בר"ע (ארצי )11.05.2021( עיריית נתניה בשים לב לכך שהסוגייה נדונה בעניינם של עובדים הבאים, באופן קבוע, במגע עם מקבלי שירות ואוכלוסיות בסיכון, עולה מפסקי הדין וההחלטות, עמדה המאזנת בין זכות הפרט לפרטיות ולאוטונומיה על גופו לבין זכות הציבור שלא להיות בסיכון להידבק בקורונה. המעסיק רשאי לדרוש מידע רפואי בנוגע להתחסנות ובדיקה. עובד שאינו מחוסן ואינו מציג בדיקה, ניתן להוציאו לחופשה (עד שיבחר להציג חיסון או תוצאה שלילית של בדיקה). גם בעניין נשיאה בעלות החופשה איזנו בתי הדין בין השתת העלות על העובד ועל .2021 המעסיק. כך היה המצב עד לקיץ , החל להתפשט נגיף 07/2021 בחודש הדלתא במה שזכה לשם "הגל הרביעי". בין שאר פעולותיה, הממשלה הגדירה גם מקומות עבודה כמקום שהכניסה אליו מותנית בקיומו של תו ירוק. תו הניתן, כאמור, למתחסנים או למי . (תקנות מיום PCR שמציגים בדיקת 412 והחלטת ממשלה 31.08.2021 .)09.09.2021 מיום בנוסף על כך, התפרסמו במהלך חודש ספטמבר שני תזכירי חוק בהם הוצע לפעול לשלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת מעובד שפוטר בשל כך שאינו מתחסן ואינו מציג בדיקת קורונה שלילית וכן לפעול לדחיית תשלום דמי האבטלה לעובד שפוטר בשל כך. חוק פורסם תזכיר 20.09.2021 ביום הביטוח הלאומי (זכאות לדמי אבטלה למי שהופסקה עבודתו בשל אי התחסנות וביצוע בדיקות – הוראת 2021 שעה), התשפ"ב- המדינה ביקשה לשנות את חוק הביטוח הלאומי כך שמי שמסרב להתחסן וגם מסרב להציג בדיקה שלילית ייחשב כמתפטר "רגיל" – כזה שהזכות לדמי ימי 90 אבטלה קמה לו רק לאחר המתנה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=