כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

89 עתרו מנהלים תרכובות ברום בפרשת בחברה, לצו לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת נגד עובדים בחברה, שהטרידו אותם בדרך של הפגנות חוזרות מול בתיהם הפרטיים, בשעות מוקדמות ומאוחרות, תוך הקמת רעש והשמעת איומים ואגב תליית שלטים בגנותם של המבקשים. זאת כדי לבטא מחאתם על פיטורים בחברה. בית המשפט לא הכריע בשאלה אך העיר, כי "טוב יעשו המשיבים אם יבחנו את התוחלת שבמיצוי הדיון המשפטי. כאבם של המשיבים ברור ומכמיר לב, ורצונם להביע מחאתם מובן אף הוא. עם זאת, גם הדרכים החוקיות להבעת כאבם ומחאתם אלה ברורות ומוגבלות. יש 31 לתור אחר דרכים אפקטיביות אך חוקיות". התייחס בית הדין שלמה ביטוח בפרשת האזורי לעבודה להתנהלות העובדים: "ביום התייצבו ארבעה 6:20 בשעה 29.3.2016 מחברי הוועד [...] מול ביתו של המנכ"ל וקיימו הפגנה קולנית ורעשנית תוך השמעת סיסמאות שונות באמצעי הגברה. ההפגנה הסתיימה לאחר כשעה ושלושת רבעי השעה. המשיבה שלחה מכתב התראה להסתדרות בגין הפגנה זו ודרשה שפעולות אלה לא יישנו. ההסתדרות השיבה וטענה שמדובר בפעולות חוקיות. לאחר יומיים, בשעות הבוקר המוקדמות 31.3.2016 ביום הפגינו חברי הוועד מול ביתו של המנכ"ל פעם נוספת. ההפגנה תועדה על ידי המנכ"ל. יצוין שהמנכ"ל העיד שקיבל ייעוץ משפטי לנקוט בהליכים נגד העובדים שהפגינו מול ביתו לרבות הגשת תלונה במשטרה, אולם 32 החליט להימנע מכך". בין שלושת הפרשות שנסקרו לעיל קיים הבדל בולט לעין, עליו ראוי לתת את הדעת. בעוד הפרשה האחרונה נדונה בבית הדין לעבודה, הרי שהשתיים הראשונות נדונו בבית המשפט השלום. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שסמכותו של בית הדין לעבודה (א) לחוק 24 מוגדרת באופן מפורש בסעיף . סעיף 1969 בית הדין לעבודה, תשכ"ט- (ב) לחוק הנ"ל, מרחיב את סמכותו של 24 בית הדין לדון בחיקוקים המצוינים בתוספת השנייהלחוק. החוקלמניעתהטרדהמאיימת לחוק 3 אינו נמנה עליהם. זאת ועוד, סעיף למניעת הטרדה מאיימת קובע מפורשות, כי בית המשפט המוסמך לדון בהוראות החוק הוא בית משפט השלום וכן בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט לנוער. יוצא מכך שמעסיק החווה הפגנות של עובדיו מול שערי ביתו, יצטרך למצוא עצמו מתדפק על שערי בית המשפט השלום ולא בית הדין לעבודה, שהוא הערכאה המומחית ליחסי העבודה. דווקא בגלל דלות הפסיקה הישראלית בנושא זה, מעניין לתת את הדעת על פסיקה .v Frisby זרה. פסק הדין האמריקאי, בעניין הוא פסק הדין המצוטט ביותר 33,Schultz בספרות.במקרהזה,קבוצהשלאנשיםקיימה הפגנות נגד רופא שביצע הפלות בקליניקה אהוד ניצן נ' יניב דרעי. 45885-02-15 ) הט (ת"א 31 הסתדרות העובדים הכללית החדשה האגף להתאגדות עובדים נ' ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ. 52024-03-16 ) סק (ת"א 32 )1988( 474 .S.U 487 ,Schultz .v Frisby 33

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=