כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

88 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים להפגנות מול ביתו של המעסיק. המעסיק אינו נבחר ציבור אלא הוא אדם פרטי מהיישוב שבבעלותו או בניהולו מפעל. מכאן שההלכות שנסקרו עד כה זה אינן יכולות להיות בבחינת "אורים ותומים", אך ייתכן וניתן להסיק מהן גם בסוגיה זו. כאמור, בישראל נושא זה לא זכה לדיון נרחב בפסיקה למרות השימוש ההולך וגדל בהפגנות מול ביתם של מעסיקים בשנים האחרונות, וזאת למעט מקרה אחד שעלה לדיון בפני בית המשפט ואף זכה להכרעה. המקרה הזה עסק בחברה, שעובדיה קיימו הפגנות מול ביתו של מנכ"ל החברה. המנכ"ל הגיש בקשה לצו מניעה דחוף, לפי החוק בבקשתו, טען כי 29 למניעת הטרדה מאיימת. העובדים אינם רשאים להעביר את המאבק הארגוני למרחב הפרטי של המעביד. בית המשפט השלום בתל אביב קיבל את טענת המנכ"ל במעמד צד אחד (כלומר, בלי לשמוע את טענות העובדים) ונתן צו מניעה האוסר על העובדים להפגין מול ביתו או להתקרב מטר. בהחלטתו ציין 150 אליו במרחק של בית המשפט כי "אין מקום למנוע מהמשיבים כל אפשרות שהיא להפגנה, ואף לא ניתן לעשות כן בגדרי בקשה למניעת צו הטרדה מאיימת. עם זאת, זכות ההפגנה אינה בלתי מוגבלת. זכות להפגין מול ביתו של אדם דווקא, ובפרט אדם פרטי – אין. זכות להחריד 30 את שלוותו ושלוות ילדיו – אין". בשני מקרים נוספים, בהם עובדים הפגינו מול בית מעסיקם, ואשר נדונו בבית המשפט, הנושא לא הוכרע בפסק דין. .2001 החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב – 29 ), בקישור: 04/02/2013 ,"Marker The"( ," אסף ביגר, "איך להתמודד עם הפגנות עובדים מול ביתו הפרטי של המעסיק 30 https://www.themarker.com/law/1.1921789

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=