כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

84 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים .19/08/2010 , עדכון אחרון 01/04/1983 מיום 3.1200 "חירות ההפגנה" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, מספר הנחייה 17 קובעים כי יש צורך בקבלת רישיון להפגין, מטעם מפקד משטרת המחוז, בהתקיים התנאים הבאים במצטבר: מדובר בהפגנה אנשים או יותר; ואלה מתקהלים תחת 50 של כיפת השמיים כדי לשמוע נאום או הרצאה בנושא מדיני או כדי לדון בנושא כזה, או שהם מתקהלים תחת כיפת השמיים כדי להלך יחד ממקום למקום. כך, לפי הפקודה כנוסחה היום, אסיפה או תהלוכה של פחות מחמישים איש אינה טעונה רישיון. הוא הדין לגבי התקהלות שאינה תהלוכה ושאינה כרוכה בשמיעת נאומים או הרצאות על נושא מדיני, אף אם משתתפים בה למעלה מחמישים איש. בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה נקבע: "ככל שהמדובר בביתו של עובד הציבור, שאינו נבחר הציבור, הפגנה מול ביתו הפרטי היא תופעה חמורה המהווה ניסיון להלך עליו אימים, כמבצע את המוטל עליו בשליחות המדינה ולהרתיעו מביצוע תפקידו. [...] חירות ההפגנה אינה כוללת את החירות להתקהל מול ביתו של עובד הציבור, אם 17 ניתן לעשות זאת ליד מקום עבודתו". הונחה על שולחן הכנסת הצעת 2020 בשנת החוק לתיקון פקודת המשטרה. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב, כי "בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות התופעה של עריכת הפגנות ומשמרות מחאה מול ביתם הפרטי של עובדי ציבור. הפגנות אלה, שמטרתן היא השפעה על אותם אנשים לעשות מעשה או להימנע ממנו, מכוונות במקרים רבים גם כדי להטריד את אותם

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=