כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

83 הפגנות עובדים כלפי מעסיקים במעונם הפרטי תוך עירוב בני משפחתם ושכניהם מביאהלהתנגשותבין מספר זכויותחוקתיות: מחד, זכות ההתארגנות, זכות ההפגנה, זכות האסיפה, זכות ההתקהלות וחופש הביטוי במרחב הציבורי של העובדים, ומאידך - הזכות לפרטיות ("ביתו של אדם – מבצרו") והזכות לצנעת הפרט, של המעסיק, בני ביתו ושכניו המבקשים גם הם שמירה על הסדר הציבורי. הגם שהתנגשויות של זכויות אלה עלו לדיון בבית המשפט העליון, הן מעולם לא נסובו סביב הפגנה, מחאה, התקהלות או אסיפה מול ביתו הפרטי של המעסיק, למעט שתי פרשות (להלן), שאף הן לא נדונו בבית הדין לעבודה. עדיין, לא ניתן להתעלם מחשיבותן נוכח השימוש התכוף שנעשה בהן. ב. כיצד מתייחס המחוקק לזכות ההפגנה? לחוק העונשין, קובע את העבירה 151 סעיף עלההתקהלות. בהתאםלסעיףזה, התקהלות של שלושה אנשים או יותר נחשבת לעבירה. בין המקרים הללו נכללים המקרים הבאים: כאשר מטרת ההתקהלות היא ביצוע עבירה; כאשר מטרת ההתקהלות היא חוקית, אך יש יסוד סביר לחשוש שהמתקהלים יפרו את השלום; כאשר מטרת ההתקהלות היא חוקית, אך יש יסוד סביר לחשוש שבעצם ההתקהלות יעוררו המתקהלים אנשים אחרים, בלא צורך ובלא עילה מספקת, להפר את השלום; או הפגנה הנערכת ללא רישיון או שלא לפי תנאי הרישיון במקום שנדרש בו רישיון להפגין. 16 לפקודת המשטרה 89- ו 84 ,83 סעיפים הפגנות עובדים מול בית המעסיק – טקטיקה חדשה בסכסוכי עבודה .1971 פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א – 16

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=