כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

7 סנקציות במקום העבודה ככלי לעידוד התחסנות נגד נגיף הקורונה במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה פועלת מדינת ישראל לחיסון תושביה. בצד מיליונים שהתחסנו ישנו מספר לא מבוטל של ישראלים אשר נמנעו מחיסון, בין אם משום שמצבם הבריאותי אינו מאפשר זאת ובין אם בשל התנגדותם לקבלת חיסון. הדרישה להתחסן מעלה לדיון את המתח בין זכות הפרט על גופו, בחוק יסוד כבוד האדם המעוגנת , לבין זכותם של אחרים וחירותו שלא יועמדו בסיכון להידבק וחובתו של הפרט להימנע מסיכון אחרים. המדינה פועלת בדרכים שונות לעידוד התחסנות: החיסונים ניתנים בחינם, הוקם מערך למתן חיסונים והנגשתם, נערכות פעולות הסברה וכיו"ב. תו ירוק מוענק למתחסנים ולמי שמבצעים בדיקות קורונה, גם היא נערכת ללא תשלום או בתשלום נמוך. מקומות העבודה, עובדים מעסיקים לקוחות ומקבלי שירות נדרשו גם הם לשאלת ההתחסנות או הימנעות ממנה והכל במצב של אי וודאות. פרסמו יו"ר 23.02.2021 ביום ההסתדרות, מר ארנון בר-דוד, ויו"ר נשיאות המגזר העסקי, מר דובי אמיתי, הודעה משותפת אשר קראה לעובדים להתחסן וכן המליצה למעסיקים לעובדיםשאינם מחוסנים לנקוט מספר צעדים: לדרוש הצגת שעות 72 בדיקת קורונה שלילית כל וככל שלא תתאפשר הצגת בדיקה "ממליצים הצדדים לפעול, בהתאם למגבלות המעסיק ולצרכי העבודה: להעביר את העובד למקום מרוחק מעובדים אחרים, לקוחות ואח' או לאפשר לעובד לבצע עבודתו מהבית, לניידו לתפקיד אחר או למקום ביצוע אחר." אין חולק שהמעסיק אינו רשאי לחייב עובד להתחסן, אך התפשטות הנגיף העלתה שאלות הקשורות לזכות המעסיק לדרוש מידע רפואי אישי מעובדו (האם התחסן, תוצאות בדיקה), לזכות המעסיק להוציא את העובד לחופשה בתשלום או ללא תשלום, שאלות אלה נדונו בבתי הדין במהלך השנה האחרונה וראו לעניין זה: 42405-02- ) סע"ש (תל אביב-יפו סיגל אבישי - מועצה מקומית 21 )21.03.21( כוכב יאיר צור יגאל

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=