כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

70 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים רצונות, התפשרו בעניינים מסויימים, וכרתו הסכמים. הכיצד נאמר כי אלו אינם הסכמים מחייבים מבחינה משפטית. על המשפט לשלוט בחיינו ולא לאפשר לפעולות משפטיות מסויימות להיות מוצאים מגדרו. רק כך נוכל לבחון את הפעולה בקנה מידה של הגינות, סבירות וצדק תוך שימוש במושגי השסתום. הכיצד נאמר שפעולות משפטיות אלו נחותות מבחינה משפטית. אם ההסדרים הקיבוציים אינם נגועים בחוסר תום לב אין מקום שלא לתת להם תוקף משפטי מחייב. הצדדים התכוונו להתקשר בהסכם ואין מקום למנוע זאת מהם תוך שנאמר שאין לכך תוקף משפטי". עוד הטעימה סגנית הנשיא (כתוארה אז) ועד עובדי אלישבע ברק אוסוסקין בעניין וציינה: 31 מרכז רפואי העמק "מדובר בהסכם שנכרת וסוכם בכתב לאחר משא ומתן. אין צד רשאי להתכחש להסכם כפי שצדדים להסכם מסחרי רגיל אינם רשאים להתכחש לו. העובדה שביחסי עבודה קיימים דרכים לכריתת הסכמים מיוחדים, הם ההסכמים הקיבוציים, והעובדה שמערכת משפט העבודה רואה בדרך זו של הסכמה חשיבות רבה, אין בה כדי לשלול מתוקפו של הסכם שנכרת בין ועד העובדים להנהלת ענף מסויים של המעסיק. הסכמים נכרתים בכוונה לקיימם. אמת, בית הדין, בעיקר בראשית דרכו, ראה חשיבות מיוחדת לבסס את מעמדם של הסכמים קיבוציים. על כן הוא ביקש לראות שירותי בריאות כללית – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ארגון עובדים קופת חולים כללית וועד עובדי מרכז 1017/04 עסק 31 16.5.2005 , רפואי העמק

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=