כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

68 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים שביחסי עבודה קיימת חשיבות יתר להתנהגות בתום לב" :29 טוכמןעוד הטעים השופט ספיבק בעניין "הפסיקה הכירה בכך שהסדרים קיבוציים מחייבים מבחינה משפטית מכוח עקרון תום הלב ויש להתייחס אליהם כאל חוזים שמחייבים את הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים." ג. ההכרה במעמדו התקף של הסדר קיבוצי דו צדדי- הלכת שירותי בריאות כללית והלכת ועד עובדי מרכז העמק בחנה סגנית 30 כללית שירותי בריאותבעניין הנשיא (כתוארה אז) אלישבע ברק אוסוסקין את מעמדו של הסדר קיבוצי דו צדדי והבהירה: "כיום אין עוד מקום להתייחס אל הסדרים קיבוציים כ"הסכמים ג'נטלמניים" לא מחייבים מבחינה משפטית שתניותיהם הן תניות מכללא בהסכמים האישיים. מאז קיומו של חוק החוזים (חלק כללי) שקבע את עקרון תום הלב במשפט הישראלי אין עוד מקום למושג של תניות מכללא. אנו בוחנים הסכמים בקנה מידה של תום לב. הצדדים להסכם הם מחוקקיו. אם תניותיו אינן נוגדות את עקרון תום הלב ותקנת הציבור מתוך גישה של הגינות וצדק, אין מקום להתעלם מקיומם. על כן גם אין להתייחס להסדרים קיבוציים כנחותים במשפט. אלו חוזים לכל דבר ועניין אשר בודאי מחייבים את הצדדים להם, היינו, את .partners social הצדדים הקיבוציים, הכאשר גוף המייצג עובדים, ארגון עובדים או ועד נבחר, מסכם בהסכם עם מעביד תנאי עבודה של העובדים אותם הוא מייצג, הוא מחייב ומזכה על פי ההסכם. פרופסור רות בן ישראל סיכמה במאמר מקיף את השינויים שחלו בפסיקה לגבי נפקותו המשפטית של ההסדר הקיבוצי תוך שהיא מציינת ("הסדרים קיבוציים", עיוני ,457 , עמוד 1987- משפט י"ב, ה'תשמ"ז ):יש מקום להשיג על מידת 487-483 ביסוסה המשפטי של הקביעה, כי הצדדים המתקשרים בהסדר קיבוצי אינם מתכוונים ליצור יחסים חוזיים מחייבים, ומכאן, שמעמד ההסדר הקיבוצי בנסיבות הוא מעמד של הסכם ג'נטלמני, שאינו מחייב משפטית. שאלת תוקפו המשפטי של ההסדר הקיבוצי צריכה להיחתך רק על פי חוק החוזים, ואין מקום להיזקק בנסיבות למשפט האנגלי, לא כמחייב ואף לא כמנחה. אם לפי חוק החוזים נקשר חוזה, גם אם הצדדים לא ציינו במפורש את כוונתם בנוסח החוזה - כי אז יש להכיר בהסדר הקיבוצי כבעל תוקף של חוזה מחייב. כלומר, בסופו של דבר, השאלה האמיתית הינה: מה היתה כוונת הצדדים המתקשרים בהסדר קיבוצי .22.12.2014 , מיכאל טוכמן ואח' - עיריית רחובות ‏ ‏ 43322-03-12 ) סע (ת"א 29 שירותי בריאות כללית - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ארגון עובדים קופת חולים כללית וועד עובדי 1017/04 עס"ק 30 מרכז רפואי עמק

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=