כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

63 דרך של הסכם קיבוצי, ושעקב אי קיום אחד המרכיבים הקבועים בחוק ליצירתו של הסכם קיבוצי, אינה זוכה למעמד של הסכם קיבוצי בחוק. " בדומה להגדרות הפסיקה בקצירת האומר, עוד מראשית דרכה, ההסדר הקיבוצי הינו נורמה קיבוצית אשר אינה מתגבשת לכלל הסכם קיבוצי ולא מתקיימים בה כלל התנאים הנדרשים בדין להכרה בה כהסכם קיבוצי. ומה הכוונה בכך שישנה נורמה קיבוצית שלא התקיימו לגביה כלל התנאים להכרה בה כהסכם קיבוצי? אם המסמך הינו מסמך שלא נעשה בין ארגון עובדים ומעסיק ואינו תוצאה של משא ומתן אל מדובר במסמך חד צדדי של מעסיק כמו התקשי"ר החל על עובדי מדינה, כמו תקנון שירות עובדי ההוראה בהסתדרות המורים; או אם מדובר במסמך שנעשה בין המעסיק לוועד העובדים – תופעה שהפכה לנפוצה; אם המסמך נעשה בין ארגון עובדים למעסיק אולם לא הוגש לרישום כהסכם קיבוצי; או אם תוכנו של המסמך הינו בנושאים החורגים מנושאים המוסדרים בהסכם הקיבוצי. עם זאת, בשונה מהפסיקה המסורתית והישנה בדבר מעמדו הנחות והמוגבל של ההסדר הקיבוצי, אין מדובר עוד ב"פתרון לשעת דחק", וכיום ארגוני עובדים, איגודים מקצועיים וועדי עובדים עושים שימוש תדיר בנורמה של ההסדר הקיבוצי. במציאות יחסי העבודה הקיבוציים נפוץ השימושבמסמך קיבוצי חד צדדי שנעשה על ידי המעסיק ונפוצים הסדרים קיבוציים דו – המהפך של ההסדר הקיבוצי - מממזר לבן מלך

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=