כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

61 המהפך של ההסדר הקיבוצי - מממזר לבן מלך או סוג מהם, תוך חדשיים מיום חתימת .1 ההסדר" חוק הסכמים קיבוציים עניינו בהגדרת הנורמה של הסכם קיבוצי מיוחד או כללי; בהגדרת הנורמה לפיה הסכם קיבוצי כללי ההופך לצו הרחבה; בהוראות המתייחסות לתוכנו של ההסכם הקיבוצי ובהוראות שעניינן יחסי הגומלין בין ההסכם הקיבוצי לחוזה האישי. ולא בהסדרת נורמה קיבוצית מסוג הסדר קיבוצי. כפועל יוצא, בתי הדין נדרשו לבחינתההכרה במעמדו של ההסדר הקיבוצי במציאות בה במקרים רבים לא התקיימו כל התנאים הנדרשים בחוק הסכמים קיבוציים להכרה במסמך המגדיר תנאי עבודה חובות וזכויות החלות על המעסיק והעובדים כ"הסכם קיבוצי". ההכרה בקיומו של ההסדר הקיבוצי באמצעות פסיקת בתי הדין לעבודה היתה "צורך חיוני לתקינות מערכת יחסי העבודה, שאינה ערוכה לפעילות על פי דפוסים משפטיים דקדקניים, המתחייבים מחוק . בית הדין התייחס 2 הסכמים קיבוציים" ליצירת מוסד ההסדר הקיבוצי בעניין בציינו: 3 הטכניון "מקורו לא בחוק החרות ואינו אכיף על ידי בתי המשפט. מקורו במציאות של יחסי עבודה, והמעוניינים ביחסי עבודה סדירים נוהגים לכבד ולקיימו". הבהיר בית הדין: 4 טררובעניין "הדיבור 'הסדרקיבוצי', או 'הסדרקולקטיבי' הינו מטבע לשונית אשר הוטבעה על ידי בית הדין" לוי והנשיא צבי בר ניב הטעים בעניין :5 ספקטור "בית דין זה יתעלם ויתכחש לתפקידו ויתעלםמארחות יחסי עבודהקיבוצייםאם ישלול כל נפקות מהסדר מוסכם בין ארגון עובדים או הפועלים מכוחו לבין מעביד או ארגון מעבידים, רק בשל כך שאותו הסדר אינו ועונה על התנאים שהחוק מחייב להסכם קיבוצי. ... הסדרים כאמור הם מעשה ביום יום בחיי המפעל ובמהלך 'חייו' של הסכם קיבוצי. ההסכם הקיבוצי, ממהותו, מופעל פרק זמן ממושך". ההכרה בנורמה של הסדר הקיבוצי מהווה פיתוח המשפט באופן שבהעדרה של נורמה משפטית, מתוך כורח המציאות, נוצרה נורמה משפטית של הסדר קיבוצי אשר ההכרה במעמדו האכיף הינה מוגבלת ביותר. גם אם מלכתחילה לא התכוון בית הדין להקנות מעמד אכיף להסדר הקיבוצי או להקנות לו מעמד מוגבל ביותר, בעצם יצירת הנורמה, יצר בית הדין בפסיקתו .6 חקיקה שיפוטית ב לחוק הסכמי קיבוציים. 10 םא ו- 1 סעיפים 1 , שם. בן ישראל, הסדרים קיבוציים 2 .327, 313 , פד"ע ז הטכניון מכון טכנולוגי לישראל ואח'- ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ואח' 4-1 / דב"ע לו 3 )1983( ‏‏ אופיר סוניה נ' אלטורס קרית מוצקין 3699/02 עב (חי') ; וראו: 32 פד"ע טז אברהם טרר ואח' - מדינת ישראל 59-3/ דב"ע מד 4 .)עניין אלטורס קרית מוצקין (להלן: 12.11.2007 , בע"מ 129 ,118 , , פד"ע ילוי ספקטור – רשת הנמלים – הנהלת נמל אשדוד 61-3 / דב"ע לח 5

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=