כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

44 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים העבודה, אפשרות לעבודה מאורגנת, אפשרות ליהנות מימי מחלה וחופשה. ולצידן גישה למכרזים פנימיים, זכות לשימוע לפני פיטורים, חלות של דיני איסור אפליה, של איסור הטרדה מינית בעבודה, של הגנה על חושפי שחיתויות, של חלות צו הרחבה חדש במשק. וכפי שציין סגן הנשיאה איטח בפסק דינו, היסוד התרופתי של הזכויות הלא כלכליות "נודעת לו חשיבות רבה, באשר הוא נועד לאזן את אותה עלות סמויה מן העין שלעיתים משמשת למעסיק תמריץ לסיווג שגוי של ההתקשרות." ומכאן השלכה לרעה על יישומה של זכות ההתארגנות – חשבו רגע כמה קשה לארגן עובדים בכלל במשק, שרובו בלתי מאורגן אפילו לאחר הפריחה היחסית, שידעו ארגוני העובדים בשני העשורים האחרונים. על אחת כמה וכמה, כשהעובדים שארגון העובדים מעוניין ללקט מוגדרים פיקטיבית כפרילנסרים, או כעובדי תאגיד אחר. הגישה החישובית מודדת את מה שאפשר מתחת לפנס, אבל מפספסת את כל הדברים שאינם נמדדים ישירות. היא מתעלמת לחלוטין מפוטנציאל ההתארגנות של עובדים והקטנת יחידת המיקוח. בפועל בחברות רבות, אט אט אך בנחישות ובשיטתיות, אלה המוכרים כעובדי החברה הופכים פעמים רבות למיעוט בקרב הציבור האמיתי של העובדים, שפוצל בין חברות שונות ומשונות כמעסיקותיהן או כמקבלות "שירותיהן". נציגות העובדים מייצגת הלכה למעשה את מיעוט העובדים בלבד. איך ניתן לארגן ציבור שכזה? גם לשם כך נדרשת הרתעה של ממש ולדאבון לב היא בוודאי לא בנמצא בפסק דין כותה. אנו סבורים, כי החשש מהרתעת יתר הביא בפועל להרתעת חסר. עצם המשך קיומן של תופעות פסולות אלה מעיד על מחסור בהרתעה; וכי הגישה החישובית לבדה אין די בה כדי להוות כלי מכוון התנהגות לצורך מיגור התופעה של תבניות העסקה פיקטיביות הפוגעות בזכויות העובדים. ב . במסגרת הזכויות הלא חוקתיות יש צורך לכמת את הזכויות החוקתיות לעבודה ולכבוד ואת הביטוי העצמי של העובד השופטים התייחסו לכך, שכוח העבודה אינו "מצרך" אלא משקף את אנושיותו של האדם כחלק מרכזי באוטונומיה האישית שלו. הזכות לאוטונומיה אישית, הזכות לכבוד והזכות לעבוד – כל אלה הן זכויות , העומדות לכל עובד 20 יסוד חוקתיות באשר הוא ובכלל זה לעובדים במקצועות חופשיים או עובדים בסקטורים בעלי השתכרות גבוהה – המימוש העצמי שלהם בכוח העבודה שלהם בא לידי ביטוי באלה והנו מרכיב מרכזי בדוננו בעובד, המועסק בתבנית העסקה פיקטיבית של עצמאי והמוכר בדיעבד בסטטוס של עובד. בנוסף, מדובר בזכויות חוקתיות לכבוד כלכלי וכבוד 837 ' ; אהרן ברק, עמ עניין דיזינגוף קלאב 20 20

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=