כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

45 חברתי, לאוטונומיה אישית, לזכות לעבוד, הכוללת לא רק זכות למינימום פרנסה אלא .21 הזכות לפרנסה לפי יכולותיו של העובד וכן בזכויות חוקתיות נוספות ובהן: זכות ההתארגנות, והזכות לשוויון. 22 זכויות אלה מבטאות את הממד האנושי. ההיבט ההרתעתי בפיצוי הבלתי ממוני וסופה של הלכת גדרון בנוסף להיבט התרופתי של הפיצוי הבלתי ממוני, קיים היבט הרתעתי חברתי לפיצוי 23 הבלתי ממוני. על ההיבט ההרתעתי החברתי, עמדה הנשיאה וירט ליבנה, בציינה, כי תכליתו לכוון התנהגות, להביא בחשבון את תכליות משפט העבודה, שההכרה בסטטוס של עובד בדיעבד באות לקדם, ובהן ההגנה על זכויות חוקתיות וקידום עקרונות של "דמוקרטיה במקום העבודה, שוויון, כבוד האדם, אוטונומיה, יציבות וביטחון, יעילות, 24 הגשמה עצמית וצדק חלוקתי". על ההיבט ההרתעתי להביא בחשבון את הממד האנושי, המתבטא בפגיעה חמורה ובלתי מידתית בזכות לאוטונומיה, בזכות לעבוד ובזכות לכבוד. פגיעה בזכויות לא כלכליות, ועל אחת כמה וכמה בזכויות חוקתיות ובמיוחד ביחסים ארוכי טווח, בהם מחויב המעסיק לחובות מוגברות של תום לב, סבירות והגינות – מהווה טעם כבדמשקל להשתת אלמנט עונשי של פיצוי הרתעתי בלתי ממוני בהיקף נכבד. כפי 846 ' אהרן ברק, הזכות החוקתית לכבוד ובנותיה, עמ 21 5222 חני אופק גנדלר, גלובליזציה של העבודה: הזכות לשכר מינימום, עמ' 22 לפסק דינה של השופטת אופק גנדלר 14 לפסק דינו של סגן הנשיאה איטח; פסקה 2 , פסקה עניין כותה 23 לפסק דינה של הנשיאה וירט ליבנה; 26-27 , פסקאות עניין כותה 24 הרהורים ראשוניים על הלכת כותה במבחן המעשה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=