כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

42 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים 'עקב בצד אגודל', כדי – מחד גיסא – שלא להטביע ספינות ותיקות, אך לתת נתיבה גם 16 לספינות חדשות". ברור לכל, כי "מתרחשים מורות ושינויים שמשפיעים על שוק העבודה" בתקופה זו. הן שינויים טכנולוגיים והן שינויים אחרים. אין חולק, כי שינויים אלה יכולים להשפיע עתידית על תבניות ההעסקה. אולם בית אין 17 הדין הדגיש, כי במסגרת הלכת כותה הוא מביע עמדה בנוגע להתפתחויות השוק בנוגע לצורות ההעסקה, ודיון חשוב זה חורג ממאמרנו. עוד יש להביא בחשבון, שעובדים רבים במקומות עבודה רבים, והדבר בולט במגזר הציבורי, במיוחד לאור עידן הקורונה, עברו למתכונת העסקה, שבה חלק משבוע העבודה יתנהל במתכונת גמישה באמצעות טכנולוגיות. מדובר בעובדי מדינה ועובדי המגזר הציבורי לכל דבר ועניין לפי תבניות ההעסקה הקלאסיות של יחסי עובד- ומעביד. אולם השינויים הללו לא השפיעו על ממדי התופעה הפסולה של העסקת עובד במתכונת העסקה פיקטיבית – תופעה המשתרעת על כלל הסקטורים, המקצועות ובעלי תפקידים. על פניו נראה, כי בהלכת כותה ניסה בית הדין להתקדם אינקרמנטלית בנותנו את הבכורה לגישה החישובית, שהועדפה ממילא על ידי מרבית השופטים, ולהעביר כוח לעובדים נ' הסתדרות העובדים החדשה 6076/12 בג"צ 16 לפסק דינה של הנשיאה וירט ליבנה 35 פסקה עניין כותה,

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=