כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

39 בהגנות החלות על העובד מכוח החוק בנסיבות של התפטרות, המזכה בפיצויי פיטורים, או התאמות מחמת מגבלות או התאמות לאור שינוי בעסק של המעסיק ובוודאי ללא מנגנוני הגנה בהסכמים קיבוציים. ובנוסף, קיפוח ומניעת זכויות אחרות: קידום בעבודה, קשרים חברתיים והתערות חברתית. עקיפתמגבלהפנימית ומלאכותית החמישי, – המולך השולט בכיפה בשירות של תקנים המדינה, אך לא פחות מכך בחברות בינלאומיות, שמבכרות מסיבות חשבונאיות להציג חלק מעובדיהן כמשאב שנרכש באמצעות מחלקת הלוגיסטיקה ולא כעובד מן המניין; אשר ,לעובד קיימת תלות במעסיק השישי, באה בעיקר לידי ביטוי בתלות כלכלית 6 וכמאפיין של פערי המיקוח. ההתקשרות במתכונת ההעסקה השביעי, הפיקטיבית הנה ממושכת ונעשתה במשך כפי שציינה בפסה"ד השופטת אופק שנים. גנדלר: " על פני הדברים, בעת יישום מבחן ההשתלבות חלוף זמן רב הוא נתון העשוי לשקול לצד התהוות יחסי עובד-מעסיק (אף אם מלכתחילה, בתלות בנסיבות העניין, ניתן היה להגיע למסקנה כי מדובר בקבלן), שכן יש בו ללמד לכאורה על השתלבות בעסקו 7 של המעסיק ותלות בו". ניסיון להחליש את זכות השמיני, .ההתארגנות ולהקטין את יחידת המיקוח ברי, כי התקשרות עם עובד אחד כנותן שירותים לא תשפיע משמעותית בהיבט זה. ואולם כבר נתקלנו במעסיקים, המרבים בצורות העסקה פיקטיביות לסוגיהן, וכמה הרהורים ראשוניים על הלכת כותה במבחן המעשה לפסק דינה של השופטת דוידוב מוטולה 25 לפסק דינה של הנשיאה וירט ליבנה; סעיף 70 , סעיף עניין כותה 6 לפסק דינה של השופטת אופק גנדלר 14 , פסקה עניין כותה 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=