כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

38 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים והוצאתתלוששכר תוך התחזות למעסיקתו. אלה יחסי עבודה משולשים, שכל תכליתם מיסוך בלתי חוקי של יחסי עובד-מעסיק בין העובד למעסיק בפועל. שני "המעסיקים" נהנים והעובד יוצא חסר, גם אם הוא מקבל שכר גבוה יחסית. מדינת ישראל בכובעה כמעסיק עושה שימוש נרחב ופסול בשיטה זו. מרבית המקרים, שנתקלנו בהם במהלך עבודתנו כעורכי דין, העוסקים במשפט עבודה, אינם מקרים של "סיווג שגוי", כלשונם המאופקת של המחקר המשפטי והפסיקה, אלא תבניות העסקה מתוכננות , אשר excellence par ,4 בצורה פיקטיבית להן מספר מאפיינים ורקעים, שלאור שכיחותם הנם, לרוב, מצטברים : קיומם של פערי מיקוח, היינו הראשון, העובד מעוניין בהצעת העבודה ומוחל בלית ברירה על סטטוס של עובד, ובלבד שיתאפשר לו לקבל את התפקיד המוצע לו על ידי מעסיק, שלא יתקשה, כנראה, להתקשר עם מועמד אחר בתבנית שכזו, אם המתעניין במשרה יתעקש ליהנות .ממעמד של עובד פערי המיקוח אינם נחלתם של עובדים במקצועות בלתי אטרקטיביים. אף במקרים של עובדים במקצועות או בסקטורים, המשתכרים שכר גבוה ובמקצועות בהם לעובד יש ידע ויכולות (וכך מצופה מבעלי תפקידים בכירים או תפקידים בסקטורים, המשתכרים שכר בסולמות שכר גבוהים מרכיב הנגישות למידע של 5 יחסית), העובד ומרכיב "הידע" של העובד אין בהם כשלעצמם להטות את כפות המאזניים, הנוטים באופן מובהק לכיוון המעסיקים. כמו כן במקצועות, בהם העובדים מקבלים שכר גבוה וממלאים תפקידים בכירים – מדובר לרוב במעסיק מתוחכם ובעל כלים להיות מתוחכם, שהנו בעצמו בעל נגישות למידע וידע. המעסיק ידע והכתיב את מודל השני, . כלומר העובד, אילו זה ההתקשרות היה תלוי בו, היה מעדיף להיות מועסק מלכתחילה בסטטוס של עובד, ואין לו "תרומה" בהחלטה לאמץ את מתכונת ההעסקה הקבלנית, ומלכתחילה לא עלה בדעתו להירשם כעוסק מורשה ברשות המיסים. (לפעמים רצון לחסוך בעלויות השלישי, בעלות ישירה, ולפעמים בעלות עקיפה). כך, למשל, הקטנתסעיףהוצאותהשכרבדו"חות הכספיים של החברה, מאחר שההוצאה בגין "נותן השירות" מצוינת בדו"חות הכספיים כהוצאה תפעולית ולא כהוצאות שכר. רצון לאפשר את החלפת העובד הרביעי, (במקרה של העסקה באמצעות אחר) באמצעות פיטוריו העתידיים בקלות רבה תוך עקיפת חובת השימוע וללא צורך , מאי 10 ר' בהקשר זה את מאמרם של עוה"ד עמי פרנקל ולירון בק: "על התעשרותו שלא כדין של המעסיק הפיקטיבי", אוטוריטה, גיליון 4 34 , עמ' 2019 לפסק דינה של הנשיאה וירט ליבנה 39-40 , סעיפיםניין כותה ע 5

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=