כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

32 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים אובר בבריטניה חוו הליך שדומה לפיטורים אוטומטיים. האחרונים סווגו לאחרונה אך שתי 19` כ"עובדים" במשפט האנגלי, הקבוצות הללו יעמדו בפני מאבק מקדים על זכאותם לתבוע את הזכות שלא להיות מפוטר שלא בהגינות. רק 'עובדים' המועסקים באמצעות חוזה העסקה מוגנים על ידי חוק הפיטורים שלא כדין. מתוך מגוון הסיווגים, מעמד משפטי מסוים זה הוא הקשה ביותר להשגה: הוא מוגבל על ידי התייחסות לקבוצת מבחנים שהאדם העובד חייב לספק על מנת לתבוע את הזכות הרלוונטית. קבוצת עובדים נאבקה בעבר כדי להכיר בהם כעובדים, וזה ככל הנראה יחול גם על אלה שעובדים עבור פלטפורמותאו על בסיס "לפי דרישה". יתר על כן, ברוב המקרים, הזכות שלא להיות מפוטר באופן לא הוגן נכנסת לפעולה רק לאחר – 20 שנתיים של שירות רציף אצל המעסיק ובכך מרחיקה עובדים חדשים מהיקף ההגנה שלו. עובדים חדשים עשויים להיות הפגיעים ביותר לגחמות של תהליך פיטורים אוטומטי. עובדים ותיקים יותר עשויים ליצור תובנות לגבי הציפיותהאלגוריתמיות ולהתאיםעצמם אליהם, הזדמנות שאין לעובדים חדשים אם הם מפוטרים לאחר תקופת שירות קצרה. 19 Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents) On appeal from ]2018[ :EWCA Civ2748 20 Employment Rights Act, 1996 108 סעיף

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=