כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

31 לפיטורים. ניתן להרחיב דרישותאלו. פיטורים אוטומטיים עלולים להפוך באופן אוטומטי ללא הוגנים בכל הנסיבות, מה שמחזק את הצורך בהתערבות אנושית. ניתן להרחיב על ACAS ולשפר את קוד ההתנהלות של Patrick ידי הכללת ההמלצות בדו"ח של עצמה. מתוך ACAS שנכתב עבור 18 , Briône בנושא ADM רלוונטיות להתמודדות עם משמעת ופיטורים, ההמלצה המרכזית היא להגביל את השימוש באלגוריתמים רק כדי להציע ייעוץ: "למנהל אנושי תמיד צריכה להיות אחריות סופית לכל החלטה במקום העבודה." ניתן להשלים המלצה זאת על ידי הדרכה נוספת למעסיקים שיבינו את הבעיות שהם מבקשים לפתור ואת התהליכים שהם מיישמים ושיפעילו שיקול דעת למציאת חלופות לתהליכי ניהול אלגוריתמיים לפני יישומם בעסק. . המגבלות של חוק הפיטורין 4 שלא כדין 22 בדיוק כפי שהממשלה ציינה כי לסעיף יש היקף מוגבל, לחוק הפיטורים שלא כדין יש ליקויים משמעותיים במיוחד בהקשר להחלטות הפיטורים האוטומטיות. סריקה של דיווחים בתקשורת מתחומי משפט שונים מגלה כי כל אלה שעובדים בעבודה מזדמנת, או בהענקת שירות לפי דרישה או באמצעות פלטפורמה הם אותם מועסקים שיהיו נתונים לניטור נרחב, לניהול אלגוריתמי ובסופו של דבר גם לפיטורים אוטומטיים. "נהגי החוזים" של אמזון פלקס, כמו סטיבן ולירה, ונהגי 18 My boss the algorithm :an ethical look at algorithms at the workplace https://www.acas.org.uk/my-boss-the-algorithm-an-ethical-look-at-algorithms-in-the-workplace/html החלטות פיטורים אוטומטיות, הגנה על נתונים וחוק הפיטורים שלא כדין - המצב באנגליה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=