כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

30 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים v Ltd )UK( Rail Schenker DB זו (ראה . בפיטורים אוטומטיים, ה'עילה' 15)Doolan היחידה העומדת בבסיס אמונת המעסיק היא הנתונים שנאספו על עבודתו של העובד. אני טוענת שהנתונים צריכים להיות רק תחילת החקירה, וכי עלהמעסיקללכתרחוק יותר כדי "להסתכל מעבר" לנתונים וההמלצה לפטר: האם ערכת הנתונים נגועה בהטיה? האם ייתכן שהבעיות נגרמו מבעיות מחוץ לשליטת העובד? במיוחד כאשר המעסיק עצמו אינו שולט או מבין את פעולת האלגוריתם, עליו להיות מחוץ ל"טווח התגובות הסבירות" כדי שמעסיק יוכל להסתמך אך ורק על המלצה לפטר ללא חקירה נוספת (מבחן זה נקבע . חקירה 16) Hitt v Sainsburys בפסק דין כזו תדרוש התערבות אנושית בתהליך. נראה כי אינטראקציה אנושית משמעותית או התערבות נחוצה גם בשלבים הנותרים של ACAS ההליך המשמעתי. קוד ההתנהלות של קובע כי לעובד חייבת להיות הזדמנות להגיב לטענות או לחששות, לבחון את הראיות נגדו ולהציג את המקרה גם בבית הדין. זה עשוי להיות כרוך בהסברים מדוע הנתונים על הביצועים שלו סוטים מהנורמה הרצויה. לדוגמה, לירה – נהגת נוספת של אמזון פלקס – בילתה לעתים שעה בתור לקבלת החבילות שלה במחסן, סיטואציה שדחקה אותה מחוץ לתוכנית המשלוחים שלה מתחילת היום. היכולת של העובד לקדם גורמים מסוג זה תהיה חיונית להשגת הגינות פרוצדורלית. תמיד יש לוודא קיומו של הליך הוגן ולהביא בחשבון גורמים לטובת העובד, גם במקרים ,ACAS של התנהגות חמורה (ראה קוד v Forte Trusthouse ופסק דין 23 סעיף . נראה כי תהליכי סיום עבודה 17)Adonis אוטומטיים אינם מתאימים להתמודדות עם גורמים מותאמים אישית כאלה. החברה חייבת להציב אדם שיהיה כשיר לשמוע את חששותיו או הסבריו של העובד ולמדוד אם יש לעקוב אחר ההמלצה האלגוריתמית בנסיבות הספציפיות המוצגות. בהשוואה לזכות לביקורת אנושית בתוך משטר הגנת הנתונים, הזכות לערעור כלולה . כאן, יש לאפשר ACAS בקוד ההתנהלות של לעובד לערער בפני אדם נטול פניות (כגון מנהל אחר בארגון) על כל החלטה רשמית המתקבלת. בתי הדין לעבודה מתייחסים לדרישה זו ברצינות: רק במקרים חריגים שבהם הערעור היה חסר תועלת יהיה פיטורים ללא זכות ערעור הוגנים. מעסיקים עשויים להיות מסוגלים להפוך תהליכים אחרים לאוטומטיים, כגון הודעות, אזהרות ומתן הזדמנויות לשיפור, אך שלב זה בהליך הוגן ימנע ממעסיקים להפוך את כל תהליך הפיטורים לאוטומטי. לפיכך, חוק הפיטורים שלא כדין יכול 14 ללכת רחוק יותר מהשילוב של סעיף באסדרת פיטורים GDPR 22 וסעיף DPA אוטומטיים של עובדים/מועסקים. הוא מעניק זכות לביקורת אנושית, בדמות ערעור על החלטה משמעתית, כמו גם זכות לקבל הודעה על הבעיה ועל הראיות התומכות בה, הזכות להגיב לראיות אלה, הזכות לחקירה סבירה ולדרישה לזהות ולהסביר סיבה הוגנת 1304_09_0053 UKEAT ]2010[ 15 ICR 111, [2003] IRLR 23, [2002] Emp LR 1273, [2002] EWCA Civ 1588 ]2003[ 16 https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2002/1588.html 382 IRLR ]1984[ 17

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=