כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

26 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים במאמרם: 11 Lilian Edwards, Michael Veale, Enslaving the Algorithm: From a “Right to an Explanation” to a “Right to Better Decisions”? IEEE Security & Privacy (2018) 16(3), 46--54 , זכות זו מציבה נטל עיקרי 11 ומייקל וייל ומורכב על משתמשים הרוצים לערער על החלטות גרועות. לשיטתם: "אפילו בקשות גישה רגילות דורשות כמות עצומה של זמן והתמדה, ולמעשה, מופעלות בעיקר ביעילות רק על ידי עיתונאים ואנשי פנים בחברה שיודעים כיצד החברה מארגנת את מערכות עיבוד הנתונים שלה." ניתן לטעון כי משטר הגנת הנתונים יהיה יעיל רק עבור עובדים המתמצאים בטכנולוגיה שמבינים את זכויותיהם המשפטיות ואת מערכות הנתונים שמופעלות על ידי המעסיק מתמקד בשני TIGRR שלהם. עם זאת, דו"ח היבטים מרכזיים של ההגנה הזמינה כיום ) "הזכות לבחינה אנושית" 1 לנושאי נתונים: ( ) הנסיבות שבהן ניתן לעשות שימוש 2 ו- ( .ADM - בהליך קבלת החלטות אוטומטי ההמלצה העיקרית של כוח המשימה היא שיש להסיר את "הזכות לבדיקה אנושית", ) לחוק הגנת התונים 4(14 הכלול בסעיפים . אם GDPR ) לרגולציה 3(22 וסעיף DPA הסרה מלאה היא קיצונית מדי, ניתן להחליף אותה, לשיטתם,בהסבר בסיסי על התהליך שמבצע בקר הנתונים. על פי כוח המשימה, ההתמקדות צריכה להיות במקום זאת בשאלה אם הליך קבלת ההחלטות האוטומטי עומד ב'מבחן אינטרס לגיטימי או ADM - ציבורי '. מסמך ההתייעצות הממשלתי מבהיר כי עיקרון החוקיות הכללי ימשיך לחול על עיבוד הנתונים האוטומטי, אולם ההגבלות על המטרות שלשמן ניתן להשתמש בהליך (שהוזכרו ADM - קבלת ההחלטות האוטומטי ] לעיל) תצומצמנה באופן 2 בסעיף המשנה [ דרמטי. תחת המשטר המוצע של דוח , המטרות שבהן ניתן יהיה להשתמש TIGRR ADM - בהליך קבלת ההחלטות האוטומטי תהיינה רחבות יותר. לדוגמה, מעסיק יוכל להסתמך על "האינטרסים הלגיטימיים" שלו כדי להצדיק עיבוד נתונים אוטומטי. הבסיס ,GDPR ) )(ו 1(6 המשפטי הרלוונטי, סעיף מסתמך על שלושה שלבים מרכזיים: . מבחן המטרה: האם בקר הנתונים/המעסיק 1 פועל בהתאם לאינטרס לגיטימי בעיבוד הנתונים? ניתן לכלול כאן מגוון אינטרסים מסחריים, כולל ניהול יציב של העסק על ידי הפעלת פרקטיקות משמעת יעילות. . מבחן הצורך: האם העיבוד הוא דרך 2 ממוקדת ומידתית להשגת המטרה? . מבחן האיזון: האם האינטרסים, זכויות 3 היסוד או החירויות של הנבדק גוברים על האינטרס הלגיטימי? הן מבחן הצורך והן מבחן האיזון אמורים לספק למעסיקים פסק זמן לפני שימוש בהליך עיבוד אוטומטי. בהתאם למבחן הצורך, ניתן להגדיר טכניקות ניהול מסורתיות עם התערבות אנושית כדרך פחות מסוכנת, במונחים של הגנה על נתונים והשגת תוצאות הוגנות, של אכיפת משמעת על עובדים. על פי מבחן האיזון, את האינטרס של המעסיק בניהול תקין של העסק שלו יש לאזן כנגד זכותו של העובד שלא להיות מפוטר שלא כדין, ולצד זכויות אחרות כגון הזכות לכבד את חייו הפרטיים והמשפחתיים של העובד אשר עלולים להיות מושפעים מפיטורים. קשה לחזות כיצד הרשות להגנת נתונים

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=