כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

24 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים מסכמת מתי היא מתירה קבלת החלטות ) ואת החובות הנלוות ADM( אוטומטית 9 המוטלות על בקר הנתונים. (כיום GDPR- הנחיה זו מתבססת על ה הבריטי),המכיל את עיקר הזכויות GDPR- ה והחובות, ועל חוק הגנת הנתונים של בריטניה ), המוסיף פרטים בתחומים DPA( 2018 ספציפיים. מנקודת המבט של נושא הנתונים/ העובד, החוק והתקנון הללו כוללים מספר זכויות שימושיות ביחס למנגנון קבלת automated(ADM - ההחלטות האוטומטי :)making-decision ] אם מגישים בקשה לגשת לנתונים, בקר 1[ הנתונים חייב ליידע את נושא נתונים/העובד לגבי קיומה של קבלת החלטות אוטומטית ולספק 'מידע משמעותי' אודות התהליך, כמו גם על המשמעות וההשלכות עבור נושא הנתונים/העובד של עיבוד המידע והעברתו .))h()1(15.Art ,GDPR (ראה 14 וסעיף GDPR- ל 22 ] על פי סעיף 2[ , ישנן מטרות מוגבלות המתירות קבלת DPA החלטות באופן אוטומטי: בין אם מאחר והסכמתו של נושא הנתונים/העובד נחוצה לשם חתימה על הסכם בין הצדדים והוא נתן הסכמה מפורשת, ובין אם ההחלטה מאושרת מעניק את GDPR- ל 22 על פי חוק. סעיף הזכות שלא להיות כפוף למנגנון קבלת מחוץ למטרות ADM - ההחלטות האוטומטי אלה. וכי GDPR )7(4 לצורך פוסט זה, אני מניחה כי המעסיק הוא בקר הנתונים ש'קובע את המטרות והאמצעים לעיבוד נתונים אישיים' לפי סעיף 9 ). המעסיק עשוי להיות גם מעבד הנתונים אם הוא אוסף ומנתח את 1(24 לפי סעיף GDPR - יש לו אחריות ליישום אמצעים לעמידה בתנאי ה הנתונים עצמם.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=