כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

23 pdf._1__REPORT_TIGRR_FINAL 5 ההתייחסות במאמר היא חלופית: או עובד, או מועסק באמצעות פלטפורמה שלא מוגדר בהכרח כעובד אלא “נושא נתונים” אך כפוף 6 ונהנה מתחולת חוק הגנת הנתונים. 7 https://techcrunch.com/2021/03/12/dutch-court-rejects-uber-drivers-robo-firing-charge-but-tells-ola-to-explainalgo-deductions/ כאן קבוצה של נהגי אובר בבריטניה פתחה בהליך משפטי נגד חברת הבת של אובר בהולנד בנוגע לגישה לנתונים אישיים ואחריות אלגוריתמית. בהחלטה לטובת אובר, בית המשפט לא מצא שמערכת השיגור (האוטומטית) שלה מביאה ל"השפעה משפטית או משמעותית דומה" על הנהגים על פי חוקי האיחוד האירופי - ולכן איפשר להחיל אותה ללא פיקוח אנושי נוסף. : רשות עצמאית שהוקמה בבריטניה כדי לשמור על זכויות מידע לטובת Guidance )ICO( Information Commissioner’s Office 8 הציבור, על קידום פתיחות גופים ציבוריים ופרטיות נתונים של אנשים פרטיים /https://ico.org.uk. (להלן: דוח כוח המשימה 5TIGRR .)TIGRR( ) גוף זה המליץ בתוקף לבטל את TIGRR- ה הזכות שלא להיות כפוף לקבלת החלטות ). עבור פרשנים 7.2 אוטומטית (ראו הצעה בתחום דיני העבודה, האפשרות שיבטלו או יבצעו בו רפורמה מהותית 22 את סעיף העלתה את הסיכון של החלטות פיטורים , החלטה לפטר TIGRR אוטומטיות. בהצעות עובד תצטרך להתאים למשטר הגנת הנתונים שיוותר לאחר הרפורמה, אך לא תישארנה זכויות ספציפיות לערעור על החלטה או להתערבות אנושית – ירידה משמעותית ברמת ההגנה העומדת לרשות הנבדקים. בבלוג זה, אני חוקרת את הצפוי במצבים של פערי הגנה אלו, כאשר הכלים המסורתיים של דיני העבודה, כגון דיני פיטורים שלא כדין, יקלעו למצבים של לקונה ויסדירו את פרקטיקות הניהול המתקדמות האלה. אני טוענת שעל רקע הדרישות ההחלטיות להגינות ביחסי העבודה, הזכות שלא להיות מפוטר שלא כדין תהפוך פיטורים על ידי אלגוריתם כמנגנון אוטומטי לבלתי חוקיים. אכן, חובת בחינת נסיבות הפיטורין והזכות לקיומו של ערעור ללא משוא פנים נגד החלטת הפיטורין מחייבים אינטראקציה אנושית שמשמעותה: קיומה של החלטה אוטומטית אך הוגנת נראית בלתי אפשרית להגשמה. למרות זאת, התרחשותם של פיטורים מונחי נתונים בתדירות גבוהה ביותר מפנה את תשומת הלב לפער החמור ביישומן של זכויות תעסוקה מסוימות. בעוד שהזכות שלא להיות מפוטר שלא כדין היא דרך הולמת להגן על עובדים מפני החלטות פיטורין אוטומטיות לא צודקות, לא סביר שהיא תהיה זמינה לעובדים החשופים לתהליכים משמעתיים אלה. . פיטורים אוטומטיים והגנה 2 על נתונים: מה אנחנו עלולים להפסיד? קובע כי למועסקים GDPR של 22 סעיף יש זכות שלא להיות כפופים להחלטה "המבוססתאך ורק על עיבוד נתוניםאוטומטי, כולל יצירת פרופילים, ויש לה השלכות משפטיות לגביהם." ניתוח ביצועיו של עובד GDPR )4(4 בעבודה מוזכר במפורש בסעיף כדוגמה ל'יצירת פרופיל' ולסיום העסקה בעלי השפעות משפטיות על נושא הנתונים/ . כפי שהוכיחה ההחלטה של בית 6 העובד , כל אינטראקציה אנושית 7 המשפט בהולנד במסגרתתהליך קבלתההחלטות, כגון חקירת בנוגע לפעילויות ההונאה שעשויות Uber להיות מדווחות על ידי התוכנה שלה, תמנע . רק הליכי משמעת או 22 הסתמכות על סעיף .22 ניהול אוטומטיים לחלוטין יכללו בסעיף 8)ICO( הנחיית משרד הממונה על המידע החלטות פיטורים אוטומטיות, הגנה על נתונים וחוק הפיטורים שלא כדין - המצב באנגליה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=