כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

17 להתנער מחובת התשלום של המרכיבים החורגים מן המקובל במגזר הציבורי, ולשלם רק את המרכיבים המאושרים. מנהלי מעסיק שאישר הסכם חורג עומדים בפני דין משמעתי ביחס לחריגה. העובד אשר קיבל תשלום חורג, מצידו חייב בחובת השבה של הסכומים ששולמו בניגוד לקביעת הממונה. באופן מצער בשל האופן בו מבוצעת הפעולה של בדיקה ואכיפה, מובילה תמיד לתוצאה המצערת של אכיפה כספית רטרואקטיבית כלפי העובד, הכוללת הפסקת התשלומים המשולמים לו ודרישה להשבת כספים ששולמו. התערבות גוף שיפוטי בהחלטה המנהלית שמקבל הממונה על השכר בעתשהואאוכף, 5 מצומצמת מאוד, כך בפס"ד גרשון שויטלו בית המשפט העליון אישר כי התערבות ביה"ד לעבודה בהחלטות הממונה על השכר צריכה להישמר למקריםחריגים בהם יתגלה בהן פגם מהותי היורד לשורשו של עניין. כך, צומצמה עד מאוד ההתערבות השיפוטית בשיקול דעתו המנהלי של הממונה על השכר. אם כן לא נותר מקום בו ניתן לטעון טיעונים משפטיים, הנוגעים למשמעויות שינוי חוזה עבודהוקליטתהתנאיםהנהוגיםשהתרחשה לא פעם לאורך שנים רבות, מבחינת דיני החוזים. טיעונים אלה אינם נשמעים ולא נידונים בידי הערכאות המשפטיות המוסמכות, הראויות לבחון תנאים אלה. כך מותיר בית הדין לעבודה את הסמכות לדון על צדקת החלטותיו שלו בידי גוף מנהלי. .LawData פורסם ב 5.6.2014 , ניתן ביום ‏‏ גרשון שויטלו נ' המועצה הדתית הוד השרון 3599/14 בגץ 5 חריגה משכר עובדים במגזר הציבורי וסמכות של הממונה על השכר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=