כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

18 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים אף אם יוכח כי אגף הממונה על השכר הינו גוף הבוחן באופן ראוי וחף מהשפעות רוחב אתהעובדות והטיעוניםהמשפטייםשבפניו. אמון הציבור נפגע מכך שהגוף המחליט הוא הגוף האוכף אשר מקבל את ההחלטות המעין שיפוטיות הנוגעות לחוזה העבודה. טיעונים מנהליים אפשריים: על אף האמור, קיימות זכויות לעובד אשר נטען כי הוא חורג בשכרו. זכותו הראשונית של עובד שנחשד בחריגה בשכרו היא להביא ראיות כי מדובר בשכר מקובל במגזר הציבורי. זכות זו הינה זכות מורכבת שכן קיים פער ראייתי בין המידע הפרוש תחת ידו של הממונה על השכר, לבין חוסר המידע של העובד כפרט. העובד אינו חשוף למסגרת השכר בגופים מקבילים ובכך נגרם לו נזק ראייתי. הזכות המרכזית המקום בו ניתן להביא לידי ביטוי את הטיעונים כמכלול היא זכות השימוע - במצב של חשש לחריגת שכר מחויב הממונה על השכר כגוף מנהלי, לערוך שימוע פרטני לכל עובד ועובד, אשר נטען כי חרג משכרו ועליו להעמיד את מלוא הבסיס הראייתי שעליו מתכוון הוא להסתמך בהחלטתו וכן להציג עמדתו המשפטית. על השימוע להיערך לפני קבלת ההחלטה, ועל הממונה על השכר להכריע פרטנית בכל בקשה ובקשה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=