כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

11 פיצויים משך שנים ארוכות. לעומת זאת, הפתרון שהוסכם על המעסיקים וההסתדרות ובא לביטוי בפסקי הדין הנ"ל מתיר פגיעה מידתית בקניין ומבטא איזון ראוי בין הזכויות השונות והוא הפגיעה המינימלית האפשרית לשם השגת המטרה. , שלילת פיצויי פיטורים ודמי שנית הודעה מוקדמת, לא רק שאינה מידתית היא גם אינה שוויונית שהרי עובד ששכרו גבוה צבר יותר פיצויים מעובד ששכרו נמוך, עובד שעבד שנים רבות צבר יותר פיצויים מעובד שעבד זמן קצר ממנו, כך, גם שוויה הכספי של הסנקציה אינו זהה ובפועל על אותו מעשה (הימנעות מחיסון) תוטל סנקציה שונה. , למרות שלכאורה מדובר שלישית בסנקציה אחת, למעשה מדובר בשלוש סנקציות בגין (אי) מעשה אחד – שלילת דמי הודעה מוקדמת, שלילת פיצויי פיטורים ודחיית תשלום דמי אבטלה. מהלך המנוגד לשיטת המשפט שלנו. , הסנקציה המוצעת אינה רביעית עומדת בהלימה עם דיני העבודה הנוהגים. פיצויי פיטורים נשללים לעיתים נדירות ובמשורה ועל פי רוב באופן חלקי בלבד. שלילת פיצויי הפיטורים מתקיימת כאשר נעברו עבירות חמורות, פליליות במהותן. וראו 16- לעניין זה תקנון המשמעת, סעיפים 1963 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 17 ופסקי דין רבים בנושא. כפיית התנהגות שאינה קשורה ישירות בביצוע העבודה, רצויה ככלשתהיה, לא היוותה עד כה הצדקה לשלילת פיצויי פיטורים ולטעמי מוטב שלא תוגדר ככזו, זהו מהלך שגם אם נראה מוצדק ב"עולם הקורונה" אחריתו מי ישורנה. , מטרת פיצויי הפיטורים – חמישית לאפשר לאדם המפוטר (או מתפטר בדין מפוטר) להתקיים בתקופה שאינו עובד ועד למציאת עבודה חדשה. במקרה כאן, ההצעה כוללת שלילת אפשרותקיוםמן העובד –שלילתפיצויי פיטורים בלא שתהא זכאות לקבל דמי אבטלה. – ללא כל מקור הכנסה עלולים העובדים המפוטרים להידרדר לעוני . העובדים חסרי מקור ההכנסה עשויים להיות זכאים לקבל קצבת הבטחת לחוק הביטוח הלאומי הכנסה בהתאם וכך יוצר 1995 נסח משולב] התשכ"ה -[ שהציבור, באמצעות כספי הביטוח הלאומי, יישא בעלות המחייה של סנקציות במקום העבודה ככלי לעידוד התחסנות נגד נגיף הקורונה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=