כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

65 אלה שבית הדין לעבודה לא ימהר לתיתו, אלא בנסיבות בהן מתקיימים טעמים כבדי משקל, דוגמת פגיעה בזכויות מוקנות או בזכויות חוקתיות”. ודוק. שתי הערכאות, בתי הדין האזורי והארצי דחו בקשה למתן סעד להתערבות במו"מ באופן שיימנע חתימת הסכם קיבוצי תוך שצויין כי "מדובר בבקשה "מוקדמת" למניעת דבר שלא בא לעולם. והרציונאל ברור. התערבות בתוכן משוער ולא סופי שלהסכמות, פוגע באוטונומיה הקיבוצית של הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים, פוגע במימוש הזכות להתארגנות ולמשא ומתן ופוגע בוודאות ויציבות יחסי העבודה במיוחד בשלב הרגיש בו מתנהל משא ומתן קיבוצי. פועל יוצא, אין מקום להתערבות בהליכי משא ומתן קיבוצי לחתימה על הסכם קיבוצי, כאשר הטענות נוגעות למשא ומתן ולתוכנו המשוער. ותביעה כזו, ככלשתוגש, הינהתביעהמוקדמת שטרם בשלה. שיקול הדעת בדבר אופן הפעלת סמכות ניהול המשא ומתן וחתימה על הסכם קיבוצי מוקנים לנציגות העובדים ולמעסיק – הצדדים הישירים להסכם הקיבוצי. ועובדים או גורמים אחרים, מנועים מלהתערב במתחם שיקול הדעת של נציגות העובדים והמעסיק בנוגע לעיתוי ניהול המשא ומתן 26 ולדרך ניהולו. . ה עקרון האוטונומיה הקיבוצית מגביל מי שאינם צדדים ישירים ליחסי העבודה החברה הממשלתית למדליות בע"מ 1268/01 ; ע"ע 7 , סעיף 30.4.1997 , חנה כהן ואח' - מנהל בתי המשפט 3-232 ראה למשל, דב"ע 26 ההסתדרות הכללית 567/09 לפסק דינו של כבוד הנשיא (בדימוס) אדלר; ס"ק (תל אביב) 9 , סעיף 18.7.2003 ,71 )1 , פד"ע לט(- רחל כהן .45 , סעיף 19.8.2010 ,- הסתדרות המעו"ף ואח' נ' מרכז השלטון המקומי עקרון האוטונומיה הקיבוצית – נקודת ארכימדס בהסכם הקיבוצי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=