כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

62 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים המתייחס לכלל העובדים או לחלקים גדולים 21 של כל העבודה". זאת, משהתערבות בחלק מן ההוראות שבהסכם קיבוצי עלולה להפר את האישון של מכלול ההסכם והיחס המוסכם על הצדדים בין סמכויותיו הניהוליות של המעסיק, לבין האינטרסים של העובדים לביטחון תעסוקתי ולתנאי עבודה הולמים; ולערער את שיווי המשקל העדין של מערכת יחסי העבודה, כפי שהיא משתקפת בהסכם הקיבוצי. :עניין שרעביעמד על כך בית הדין הארצי ב "ההסכמים שבין הצדדים ליחסי העבודה נערכיםומוסכמיםעלידיהם,עלפישיקולים ואינטרסים שלהם. משום כך, אין זה רצוי ואין זה ראוי כי בית הדין יערוך הסכמים בשביל הצדדים, ויקבע את תוכן תנאי העבודה במקום העבודה, משל היה לפניו 'סכסוך כלכלי' בו הוא מתבקש להכריע ולקבוע תנאי עבודה, כאשר הצדדים אינם יכולים להגיע להסכמה בהליך המשא ומתן ביניהם. ...אין זה מתפקידו של בית הדין לעבודה ואין לו הנתונים הנדרשים לפעולה מעין זו. " עניין אל על ועמדה השופטת גליקסמן ב על מדיניות בית הדין 22 נתיבי אוויר לישראל נפתלי 594/98 . עתירה לבג"ץ נמחקה - בג"ץ 283 פד"ע ל , מועצת העובדים של מפעלי ים המלח - נפתלי שרעבי 3-196 דב"ע נו/ 21 , דוד בונדקר – הסתדרות העובדים הכללית החדשה ‏ ‏ 8964-06-10 ) (ארצי עע 617/09 ; עע (ארצי) שרעבי נ' בית הדין הארצי לעבודה 72 , פסקה 2.6.2013 מיכאל כץ - אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ ‏ ‏ 43426-08-14 ) עע (ארצי 22

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=