כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

55 תיקון החקיקה, התארגנה בפעם הראשונה בתולדות המדינה, הפגנה של אנשי חוק . איגוד 1979 ביולי 31 מול משכן הכנסת ב- השוטרים החדש שהוקם, בסיוע מועצות אוטובוסים להסעת 25 הפועלים, שכר השוטרים מכל חלקי הארץ. השוטרים שהפגינו ברישיון שניתן על-ידי יו"ר הכנסת באמצעות קצין הכנסת, תלו כרוזים, שוחחו עם עיתונאים וחברי כנסת, וקראו לחבריהם בכל תחנות המשטרה להצטרף לשביתת רעב לאלתר. בהפגנה, נטלו חלק יותר מאלף שוטרים, תוך שהם גורמים לשיבושי תנועה. בתגובה להתארגנות השוטרים, מטה המשטרה ביטל את חופשותיהם של שניים מחברי הנהלת איגוד השוטרים (חיים ליבוביץ ויואל רשף) והם רותקו למקומות עבודתם. כמו כן, מפכ"ל המשטרה פרסם מכתב אישי לפקודיו ובו הביע את "בושתו וכלימתו" מהתנהגות השוטרים. צמרת המשטרה החליטה לנהוג ביד קשה נגד הקצינים והשוטריםשהשתתפו בהפגנה: היא הציבה שוטרים בתחנות משטרה חדשות, שללה דרגות, הטילה קנסות על משכורתם, פיטרה את מוביליה (הגם שאחר כך החליטה להשיב חלק מהם) ומפכ"ל המשטרה הודיע במברק לכל יחידות המשטרה כי "אסורה שביתת שבת, או כל שביתה אחרת במתקן בתגובה לפיטורי השוטרים, 22 משטרתי". הודיעה הנהלת האיגוד על הפגנת שוטרים בכיכר מלכי ישראל ועל שביתת רעב. אך באוגוסט הודו השוטרים בכישלונם, 6 בלאחר שרק קומץ שוטרים הגיעו להפגנה בכיכר מלכי ישראל. "המאבק נכשל", הודה אופק בעצב. "הוא מסתיים כאן ועכשיו עם 23 כל הכאב הכרוך בכך". במקביל, דיווחה העיתונות על הסכמה בין ההסתדרות לבין שר הפנים והמשטרה על הקמת "ועדה ציבורית משותפת לממשלה, להסתדרות, לנציגי הציבור ולנציגי השוטרים לטיפול בשכרם, תנאי עבודתם ורווחתם ובדיון שהתקיים בכנסת 24 של השוטרים". הודיע ח"כ שלמה הלל (מפא"י), יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה, על מספר תיקונים ) השוואת 1 25 שנועדו להרגיע את הרוחות: תנאי השכר והתנאים הנלווים לשכר לאלה הקיימים בצה"ל לגבי אנשי צבא הקבע. ) הקמת אומבודסמן במשטרה שתפקידו 2 יהיה לברר תלונות שבין שוטר לשוטר, ובין ) הבטחת זכות ערעור 3 שוטר למפקדו. על החלטות משמעתיות של בתי הדין המשמעתיים לשוטרים. בתוך כך, אישרה הכנסת את התיקון לפקודת המשטרה: "שוטר לא יהיה חבר בארגון שוטרים ולא יטול חלק בפעילות להקמתו, 26 לקיומו או לניהולו של ארגון כזה". https://www.nli.org.il/ ), בקישור: 03/08/1979 ," ברוך מאירי: "השוטרים: נתכנס מחרתיים בכיכר מלכי ישראל בת"א", ("מעריב 22 he/newspapers/mar/1979/08/03/01/?&e=-------he-20--1--img-txIN%7ctxTI--------------1 https:// ) בקישור: 07/08/1979 ," מחבר לא ידוע: "המאבק נכשל", אמר מנהיג השוטרים השובתים ופרץ בבכי", ("ידיעות אחרונות 23 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4413036,00.html https://www.nli.org.il/he/newspapers/ ), בקישור: 03/08/1979 ," מחבר לא ידוע: "תיתכן שביתת שוטרים" ("דבר 24 dav/1979/08/03/01/article/31/?e=-------he-20--1--img-txIN%7ctxTI--------------1 https://fs.knesset.gov.il/9/Ple� ), בקישור: 3871 , עמוד 30/07/1979 של הכנסת התשיעית, ( 253 פרוטוקול ישיבה מספר 25 .num/9_ptm_253993.pdf לא, לשבור!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=