כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

56 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים ח. שביתת עובדי "סולתם" ו-"ליל הכלבים" חוותה חברת "סולתם", שהיתה 1990 בשלהי בבעלות "חברת העובדים" ההסתדרותית, משבר בהזמנות, עקב חובות שנגרמו בשל ניתוק הקשרים הדיפלומטיים בין ישראל לאיראן, והנהלתה הודיעה על כוונתה לפטר מאות עובדים. הסכם הפיטורים בין הנהלת המפעל להסתדרות נדחה על-ידי העובדים, שהחלו להתבצר במפעל במשך למעלה מחמישה שבועות, דבר שהוביל את הנהלת המפעל לפנות לבית המשפט השלום בחיפה, לבקש – ולקבל צו המורה על פינוי העובדים מהמפעל, בטענה שאלה מונעים את המשך הפעלתו. הנהלת המפעל, מצוידת כעת בצו שיפוטי, החליטה לשכור חברתאבטחה פרטית לפינוי בספטמבר 6 העובדים ממתחם המפעל. ב- לפנות בוקר החל מבצע 03:30 בשעה 1990 מאבטחים פרצו את 150 פינוי העובדים. שערו האחורי של המפעל כשהם מלווים ב- כלבי רוטוויילר מאיימים והחלו "לשסות 40 את הכלבים באנשים, היכו אותם ודחפו תושבי יוקנעם, בה 27 אותם אל מחוץ למפעל". מוקם מפעל סולתם, יצאו מבתיהם באשון ליל ונחרדו למראה בני משפחותיהם שנגררו בכוח אל מחוץ למפעל. צעקות השבר של המפונים נבלעו בנביחות האימתניות של הכלבים. פינוי העובדים מהמפעל, שזכה לכינוי "ליל הכלבים", זעזע את המדינה. מזכ"ל ההסתדרות, ישראלקיסר, הקים ועדתחקירה שבחנה את גיוסה של חברת פינוי פרטית ואת השימוש בכלבי תקיפה נגד עובדים. הוועדה הצביעה על ליקויים בתהליך קבלת ההחלטות בפרשה ובביצוען ופסלה את השימוש שנעשה בכלבים. בעקבות הפרשה מנכ"ל סולתם, אורי שמחוני, נאלץ להגיש בהמשך 28 את התפטרותו להנהלת כור. הגיש מנכ"ל כור קובלנה פלילית פרטית נגד בעלי חברת האבטחה, בני טל. השלכות "ליל הכלבים" מהוות ביטוי לקונפליקט הייחודי שבו ההסתדרות היתה שרויה בתפקיד דו ראשי: מחד, מעסיקה של עובדים ומאידך, איגוד מקצועי שאמור לעמוד לימין העובדים. .1971 ב (א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א – 93 סעיף 26 ). בקישור: 07/09/1990 בלילה נכנסו המאבטחים לסולתם ושיסו בנו כלבים", ("מעריב", 3:30 אמיר גילת: "ב- 27 https://www.nli.org.il/he/newspapers/mar/1990/09/07/01/article/55/?e=-------he-20--1--img-txIN%7ctx� TI--------------1 .)24/09/1990 אבשלום גינוסר וטל שחף: "המנכ"ל אורי שמחוני נטל על עצמו אחריות אישית לאירועי סולתם – והתפטר", ("מעריב", 28 בקישור: https://www.nli.org.il/he/newspapers/mar/1990/09/24/01/?e=-------he-20--1--img-txIN%7ctx� TI--------------1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=