כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

54 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים שהפיצו כרוזים בין הנוסעים, שבהם התריעו כי "סכנת מוות אורבת לכל הממריא או נוחת בנמל התעופה בן גוריון, מחמת הפיקוח 20 הלקוי בידי הפקחים הצבאיים". בתום מאבק ממושך ועיקש שארך כמה חודשים, הגיעו פקחי הטיסה, בתיווך הסתדרות העובדים, להסכמה עם משרד התחבורה על הפסקת העיכובים בעבודתם, וועד פקחי הטיסה, התאגד תחת ועד .העובדים הכללי ז. שביתת שוטרי משטרת ישראל בשלהי שנות השבעים קמה קבוצת שוטרים במשטרת ישראל ששאפה לארגן את השוטרים תחת ארגון עובדים. מפכ"ל המשטרה ניסה למנוע התארגנות זו באמצעות פקודה שקבעה כי "שוטר לא יהיה חבר בארגון שוטרים [...] לא ינהל תעמולה, לא ישתתף באסיפה ולא יתראיין או יפרסם באמצעי התקשורת דבר בקשר לכך". השוטרים, שראו בפקודה זו פגיעה בזכות ההתארגנות שלהם, עתרו לבג"ץ וביקשו ממנו לבטל את פקודת המפכ"ל. בג"ץ, מפי השופטחייםכהן, קיבלאתהעתירה תוך שהוא קובע כי: "[...] גם בהנחה שצודק הפקח הכללי בכל שיקוליו המשטרתיים, עדיין חסרה לו הסמכות החוקית לתת את הפקודה שנתן; וחוסר סמכותו אינו נרפא היתה זו רמיזה 21 על-ידי צדקת שיקוליו". ברורה למחוקק כי עליו לתקן את החוק, אם ברצונו למנוע מהשוטרים לממש את זכות ההתארגנות שלהם. ואכן, משדיוני הכנסת התקדמו לעבר https://news.walla. ). בקישור: 24/05/2013 יוסי אליאס: "הממשלה נגד ועדי הנמלים: היסטוריה של איומים ומלחמות" (וואלה, 20 co.il/item/2644948 .489 – 481 , בעמודים 480 )3 דוד אופק ואח' נ' שר הפנים ואח', פ"ד לג( 789/78 בג"ץ 21

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=