כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

53 נראה, כי נותן הטון התקיף בשביתה זו, כמו בשביתת הקטרים ושביתת הימאים, היה מלכתחילה בן-גוריון. ו. שביתת פקחי הטיסה האזרחיים , דיווח עיתון "דבר" כי 1976 באוגוסט 30 ב- עובדי התעופה האזרחית "מתכוננים 1,200 לפתוחהיוםבחצותבשביתהכלליתשתשתק את כל התעופה הבינלאומית מישראל 19 וממנה ואת התעופה הפנים-ארצית". הרקע לעיצומים היה דרישת העובדים להשוות את תנאי העסקתם לתנאים של עובדי חברת "אל-על" - אז חברת התעופה הלאומית שהייתה בבעלות המדינה, ולאלה של עובדי התעשייה האווירית. בניגוד ליתר עובדי התעופה האזרחית, שזכו לייצוג הולם על ידי ועד עובדים חזק, פקחי הטיסה חשו כי הזכויות הסוציאליות שלהם נפגעות, והחליטו לנקוט בשביתת האטה, בה עבדו "לפי הספר". , איימו הפקחים להחריף את 1977 בינואר הסנקציות, ולכן פנה איגוד הטייסים במכתב לראשהממשלה, יצחקרבין, ולשרהתחבורה, גד יעקבי, שבו התריעו על הסכנה הנובעת מפעולותיהם. איגוד הטייסים ביקש היתר להפסיק להיעזר במגדל הפיקוח במקרים מסוימים, תוך תיאום עם חיל האוויר. בחודש מאי הורה שר התחבורה, יעקבי, להפקיע מהפקחים את סמכויותיהם במגדל הפיקוח, ופקחי טיסה צבאיים הפעילו אותו במשך שבועיים, יחד עם פקחי טיסה שעבודתם הופסקה בעבר. חלק מהפקחים מחו, וכמה מהם אף נעצרו על ידי המשטרה, כיוון https://www.nli.org.il/he/newspapers/dav/1976/08/30/01/?&e=-------he-20--1--img-txIN%7ctx� בקישור: 19 TI--------------1 לא, לשבור!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=