כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

52 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים את החלטת הממשלה להעלות את תעריפי הנסיעה בשיעור שהיא קבעה, ולשוב לעבודתם הסדירה. הממשלה התחייבה מצידה כי במקרה של היווצרות גרעון בסוף השנה, היא תסייע לכסותו. חרף המשמעויות של צעדי הממשלה שהיו שבירת שביתה לכל דבר וחרף הדוחק שנרשם בשל העומסים, כמו גם התעלפויות של נוסעים שנאלצו לנסוע בתנאים מעיקים ובלהט השמשהקופחת, לא רקשרוב הציבור הישראלי קיבל אותן בהבנה אלא גם תמך בהן. בלשכת שר התחבורה נתקבלו מאות מברקים ומכתבים מאישים פרטים ומוסדות ציבורים שהביעו תמיכה בעמדותיו ועודדו אותו להמשיך בפעולותיו. גם העיתונות יצאה מגדרה בהללה את שר התחבורה: "דרך לפתע כוכבו של משה כרמל בזוהר )45 מסנוור. השר הצעיר ביותר בממשלה ( היה לגיבור היום. מלחמתו בקואופרטיבים לתחבורה הנחילה לו אהדה כללית יותר מאשר ניתנה אי פעם לשר בישראל והעלתה 16 אותו לשיחת היום של כל תושבי המדינה". נראה כי תמיכת הציבור בהתנהלותה הקשוחה של הממשלה בכלל ושר התחבורה בפרט בשבירת שביתת הקואופרטיבים, גרמה לממשלה לסגל לעצמה חוסר סובלנות לשביתות בתחבורה הציבורית, שכן כעבור עשור בלבד, שוב איימה הנהלת "דן" לצאת לשביתה. כבעבר הבטיח שר התחבורה, כרמל, לדאוג לתחבורה ציבורית אלטרנטיבית. להבטחתו התלווה הפעם גם איום להפקיע את זיכיונה של דן להפעיל 17 שירותי תחבורה ציבוריים באזור גוש-דן. השאלה, שלדעתי, צריכה להישאל בפרשה זו היא מה גרם לחוסר סובלנות הממשלה לדרישות השובתים? אף על פי שהספרות המחקרית שותקת גם במקרה זה, נראה כי ניתן למצוא ראשית תשובה לשאלה זו בדברי דוד בן-גוריון, ראש הממשלה, שכתב ביומנו לאחר שביתת האזהרה בה פתחו הקואופרטיבים: "בא אצלי משה כרמל. אם להעמיד למשפט אנשי התחבורה על השביתה הזמנית אתמול? יעצתי לא לעשות זאת, אלא להזהיר אותם כי להבא יועמדו לדין. מחר גומרת הוועדה הציבורית עבודתה, וכרמל משער שהיא תקבל דעת הממשלה, והתחבורה לא תסתפק בתוספת זו ובשבוע ביקשתי לעשות הבא בוודאי תפרוץ שביתה. כל ההכנות וגם הצבא יגייס כל הרכב אומנם, 18 ". (ההדגשות לא במקור).החופשי בסופו של דבר לא ננקטו צעדי ענישה כנגד השובתים מתוך רצון שלא להחריף את הסכסוך ולסיימו בדרכי שלום, ומסיבה זו כנראה גם לא גויסו כלי רכב צבאיים. אך https://www.nli.org.il/he/newspa� ), בקישור: 30/08/1956 ," מחברלאידוע, "שרהתחבורההוסמךלהפעילחוקיהחירום", ("חרות 15 pers/hbkr/1956/08/08/01/article/5/?srpos=20&e=01-08-1956-31-08-1956--he-20--1--img-txIN%7ctxTI- %d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%9c-------%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99- %d7%aa------1 https://thisworld.online/1956/985#p6 ), בקישור: 29/08/1956 ," מחבר לא ידוע, "כוכב מנען", ("העולם הזה 16 https://www.nli.org.il/ ), בקישור: 28/01/1966 ," מחבר לא ידוע, "כרמל: אם ישבות "דן" נדאג לתחבורה אלטרנטיבית", ("למרחב 17 he/newspapers/?a=is&oid=lmrv19660128-01.2.24&type=nlilogicalsectionpdf&e=------196-he-20--181--img- txIN%7ctxTI-%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%9c-ARTICLE------%d7%a2%d7% 91%d7%a8%d7%99%d7%aa------1 https://bengurionarchive.bgu.ac.il/node/14724 , בקישור 09/08/1956 מתאריך 18

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=