כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

50 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים העלייה של יהודי לוב והחשש שמא תסכן שביתת הצי הסוחר הישראלי את שלומם וריכוזיות המנגנון של מפא"י וההסתדרות שחששו לאיבוד שליטה בעובדים. ה. שביתת התחבורה הציבורית הקואופרטיבים 1956 בראשית חודשאוגוסט לתחבורה "אגד", "דן" ו-"המקשר" החליטו לפתוח בשביתת אזהרה בת שעתיים, בה כל שירותי התחבורה הציבוריים (להוציא הרכבת) במדינה ישבתו. קדמה לשביתה העלאת מחירי הדלק, תביעת הקואופרטיבים להעלאת מחירי התחבורה ודרישותיהם כי לא יופחתו זכויותיהם הסוציאליות (תשלומי תוספת המאמץ, דמי הכלכלה, הוצאות בגדים ושעות עבודה נוספות), והחלטת שר התחבורה להקים ועדה ציבורית בראשות נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב שתבדוק את דרישותיהם. בהמשך חודש אוגוסט פורסמו המלצות הוועדה, אך אלו נדחו על-ידי הקואופרטיביםשהחליטו לפטר עובדים ולפתוח בשביתה, חרף התנגדותה הנחרצת של ההסתדרות, שאף ניסתה למנוע .151 בועז גרפינקל, שם, עמוד 10 יוסף אלמוגי, מזכיר מועצת פועלי חיפה בזמן השביתה, "הדגיש את הקשר בין ההתנגדות לשביתה למאבק הבין גושי ולמלחמת קוריאה 11 שהתנהלה באותו הזמן וראה במאבק בין מפא"י למפלגות השמאל (מפ"ם ומק"י) השתקפות מקומית של המאבק בן המערב לקומוניזם". . עם עמדה זו שהציג אלמוגי עולים גם חילופי הדברים בין דוד בן גוריון שהודיע בכנסת ש"לא 152 מצוטט אצל: בועז גרפינקל, שם, עמוד היתה ולא קיימת כל שביתה. נעשה ניסיון על ידי אויבי המדינה לחבל בצי המסחרי" לבין משה סנה (מפ"ם) שהשיב לבן גוריון: "אתה אויב https://fs.knesset. ), בקישור: 497 , בעמוד 28/11/1951( של הכנסת השניה 25 המדינה מספר אחת". ראה פרוטוקול ישיבה מספר עמדה דומה מובאת בספרו של דני ואזנה, המסביר כי הימאים החזיקו בקשרים עם משטרים .gov.il/2/Plenum/2_ptm_250623.pdf .30 ), עמוד 2017 קומוניסטיים במסגרת מסעותיהם מעבר לים. (דני ואזנה, מאוגדים, (שחקים,

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=