כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

45 לא, לשבור! לא, לשבור! עו"ד אביעד מנשה לשבירת מפורסמים ניסיונות מספר נחרטו הישראלי הקולקטיבי בזיכרון חברות של בליווי או משטרתי ,צבאי בכוח שימוש תוך נעשו שאף שביתות שביתות לשבירת ניסיונות של הבולטות הדוגמאות אל חוזר אני .פרטיות אבטחה .ישראל מדינת של בהיסטוריה .)04/11/1932 כותרת מאמר זה כפרפרזה על כותרת מאמרו של זאב ז'בוטינסקי: "כן, לשבור", (פורסם במקור בעיתון הפולני "היינט", 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=