כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

25 תביעות בעקבות הטרדה Too ME מינית בתקופת העו"ד ענת גינזבורג Too ME - תביעות בעקבות הטרדה מינית בתקופת ה במיוחד ,האחרונות בשנים הציבורי לשיח עלו מגונים מעשים/המיניות הטרדות ,חילוניים ,חרדים ,היתר ובין לרבות ,שונים מסקטורים לציבור מוכרים באנשים כשמדובר .להטבי"ם ,גברים ,נשים ביניהן ,שונות מסיבות לדבר חששו נשים .שתיקה של קשר היה האחרונות השנים עד יותר .מיניות הטרדות לגבי תביעות מעט הוגשו ,הטוב בשמן פגיעה ,מהעבודה פיטורין בדברי מינית הטרדה שהגדרת למרות ,מינית הטרדה על ופחות ,אונס על הוגשו תביעות .למדי רחבה היא החקיקה לעקור חייבים לפיה ההבנה הציבורי לשיח לחלחל והחלה ,שסתום נפתח ME TOO מאז מקרים ויותר יותר לחשוף החלו ,הדיגיטל , התקשורת כלי .מהשורש הללו התופעות את .כאלה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=