כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

20 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים חיצוני לבירור תלונות על הטרדה מינית, בכמה מקרים שנתקלתי בהם, קביעתו זו של בית הדין יוצרת מרחב של עמימות וחוסר ודאות במקומות עבודה רבים. 24 2 4 אכן, לא פעם כאשר עובד פלוני נוהג לחזור ולהפנות התייחסויות בעלות גוון מיני לעובדת אלמונית, אף שהן אינן עוסקות במיניותה שלה, אלא במיניותו של אדם שלישי או במיניותו של העובד, מטרתו מן הסתם ללכוד דווקא את תשומת לבה של אותה עובדת, וניתן לומר במקרים מסוימים, כי למעשה הוא מתמקד, ולו בדרכי עקיפין, דווקא במיניותה שלה. 25 2 5 נראה, כי לכך מתכוון גם בית הדין דורון הארצי בדברים נוספים, שכתב בעניין :)32 הנ"ל (פסקה זמיר "ככלל, המערער פנהאל המשיבה בלבד ועל כן ברי שהתכוון למשוך את תשומת לבה ולשתף דווקא אותה באותם תכנים מיניים. בנסיבות אלה התבטאויותיו של (א) 3 המערער באות בגדרו של סעיף לחוק גם אם לא עסקו במישרין )4( במיניותה של המשיבה". 26 2 6 אולם לא תמיד זהו המקרה. דוגמא שכיחה: במקוםעבודה פלוני יושביםעובדים רבים בחדר אחד, ועובד מסוים מרבה לספר בקול רם לכלל השומעים בדיחות גסות וסקסיסטיות, או לדווח על הרגליו המיניים, וכיוצא באלה אמירות בוטות וולגריות, יותר או פחות, חרף התנגדותם של השומעים (המובלעת או המבוטאת). נניח, שהעובד אינו מתכוון כלל להסב את תשומת לבו/ה של עובד/ת פלוני/ת לדבריו, אלא מפנה את דבריו לכל החפץ לשמוע את נופת צוף לשונו. 27 2 7 בהחלט ייתכן, שיימצאו עובדים ועובדות, שהסביבה שיוצר עובד שכזה היא לדידם "סביבה עוינת", והם עלולים לחוש מוטרדים מהתנהגות שכזו ולהרגיש למצער חוסר נוחות. ואכן, בפסקי דין רבים הובהר, כי הערות, מחמאות, בדיחות גסות, סקסיסטיות או שוביניסטיות, אשר יוצרות אווירה בלתי נעימה במקום העבודה עלולות להיחשב להטרדה מינית, והן אינן מקבלות הכשר נורמטיבי, רק משום שנאמרו בסביבת עבודה, שבה מקובלת התנהגות חופשית וחופש התבטאות בתחום המין, או משום .8 שהדברים נאמרו בצחוק 28 2 8 חשובים בהקשר זה דברי בית המשפט העליון בפסק דין שניתן אך פלונית נ' מדינת 393/21 לאחרונה (בג"ץ )) מפי כב' 15.03.2021 LawData( ישראל השופטת דפנה ברק ארז): ‏"הטרדות מיניות הן מרובות פנים, ואין LawData בני מדר נ’ נציבות שירות המדינה (נבו 2203/05 ); עש”מ 2003( 541 )5 אייזנר נ’ מדינת ישראל פ”ד נז( 11025/02 ר’ עש”ם 8 .)21.07.2005

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=