כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

18 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים שנאמרה בנוכחותה של עובדת ומתמקדת במיניותה, אף אם לא הופנתה במישרין כלפיה, נחשבת להטרדה מינית, האסורה .5 לפי חוק 15 1 5 אולם, בעוד שלשאלה זו ניתנה תשובה ברורה וחד-משמעית, המתיישבת עם ההיגיון ועם מציאות החיים, השאלה הבאה סבוכה ומורכבת יותר: -מה היא התייחסות "המתמקדת במיניותו" של האדם? 16 1 6 בחינה לשונית של החוק מלמדת, לכאורה, שההתייחסות המופנית אל במיניותה שלה המוטרדת צריכה להתמקד דווקא. והשאלה הנשאלת היא, מה בקשר להתבטאויות בעלות גוון מיני, המופנות אך כלל אינן לאדם במישרין או בעקיפין, ?עוסקות במיניותו שלו 17 1 7 מחזהלאבלתי נפוץבמקומותעבודה, הוא מחזה, שבו עובד פלוני פונה לעובדת פלונית וחרף רצונה של אותה פלונית הוא משתף אותה בעניינים, המתמקדים דווקא במיניותו שלו או של הזולת, ולא בשלה. ללא ספק, עובדים.ות רבים.ות, ולאו דווקא בעלי רקע חברתי אחיד, עלולים לחוש מוטרדים מסגנון שיח זה, אף שהנילון )LawData 22.08.2018 ד”ר דורון זמיר - פלונית (נבו 9834-05-16 ) ע”ע (עבודה ארצי 6

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=