כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

17 של אחת העובדות, בנוכחותה, אך לא ישירות כלפיה. מכיוון שתופעות אלו לכאורה אינן מופנות במישרין כלפי אדם, הרי לפי הפרשנות המצמצמת האמורה לא ייחשבו להטרדה מינית. פרשנות כזו תעשה את כוונת המחוקק פלסתר, ואין היא מתיישבת עם כוונתו להרחיב את ההגדרה של הטרדה מינית". 13 1 3 קביעה זו שבה ונשנתה לאורך השנים בפסיקות בתי הדין לעבודה, שעסקו בעובדים או במעסיקים שהפנו התייחסויות מיניות לעובדת הכפופה להם או העובדת עמםבצוותא, אך לא במישרין כי אםבעקיפין ובמרומז. :4 אלמונית-פלוניתכך למשל נקבע בענין "אין בידנו לקבל את טענת הנתבעת לפיה א.ט. לא הטריד את התובעת אלא התנהג בצורה בלתי מעודנת, לרבות שימוש בשפה בוטה ובהתבדחויות חסרות טעם אך לא מדובר היה בהתנהגות מכוונת או אישית כלפי התובעת. דפוס התנהגות של הכפפת עובד להערות מיניות וביטויים גסים כחלק ובמסגרת של יחסי עבודה היא התנהגות שיש בה כדי ליצור סביבת עבודה בלתי הולמת ובלתי ראויה". 14 1 4 ברור, אם כן, כי כל התייחסות מינית .)52-51 , פסקה LawData 05.11.2013 אלמונית - פלונית (נבו 18564-09-10 ) ס”ע (עבודה תל אביב-יפו 4 55 , פס’ 11.4.2007 ] ניתן ביום LawData חליל נ’ נציבות שירות המדינה, [פורסם בנבוב 11976/05 עש”מ 11976/05 ר’ גם עש”מ 5 לפסה”ד: “קיום הטרדה מינית אינו מותנה בהכרח בהתייחסותה לאדם מסוים. היא עשויה להתקיים גם מקום שהיא מבטאת התייחסות פסולה המופנית לקבוצה של בני אדם, ומכוונת למינוי או למיניותו של אדם או בני אדם הנימנים על הקבוצה”. קווים לדמותה של יצירת אווירה עוינת במקום העבודה בהקשר של מניעת הטרדה מינית

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=