כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

16 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים הגדרה בחוק, ליתר המונחים המוזכרים בסעיף זה לא העניק החוק כל הגדרה והם מותירים פתח רחב לפרשנות. 8 8 . ואכן, מספר בלתי מבוטל של פסקי דין, שנידונו בערכאות שונות, בהם פסקי דין של בית המשפט העליון ושל בית הדין הארצי לעבודה, עוסקים בפרשנותו של סעיף זה, כאשר השאלה הראשונה שנידונה היא בקשר לפרשנות המילה "המופנות לאדם" – מהי התייחסות "המופנית" לאדם? מתי ניתן לקבוע, כי הדברים שנאמרו או שהוצגו "הופנו" אל המוטרד? 9 9 . שאלה זו היא שאלה המתעוררת, לצערנו, במקומות עבודה שונים, בהם יושבים כמה עובדים ועובדות בחדר אחד ובכפיפה אחת. לא אחת ניתן לשמוע על מקרה, שבו שני עובדים שוחחו או התלוצצו ביניהם בקשר למיניותה של עובדת אחרת, . האם 1 שנכחה אף היא בחדר בעת השיחה ניתן לומר, כי ההתייחסות - שנאמרה מפיו של עובד אחד לחברו - "הופנתה" אל אותה אישה? האם המעשה עולה בגדר הטרדה מינית כמשמעותה בחוק? 10 1 0 בשאלה זו עסק בית המשפט העליון לפני כשני עשורים באריכות בפרשת וקבע, כי די בכך, שהאמירה 2 פודלובסקי נאמרה באופן "המטה את תשומת לבה" של העובדת. כב' השופטת בייניש, שדנה בשאלה זו, קבעה כי פרשנות זו היא המתאימה ביותר הן מבחינה הלשונית והן מבחינת תכלית החוק. 11 1 1 מבחינה לשונית, המונח "פונה" אינו כולל אך ורק פנייה במישרין, אלא גם הטיית תשומת לבו של האחר. השופטת בייניש מפנה את הקורא להגדרתה של המילה , הכוללת גם את 3 "פונה" במילון אבן שושן ומסיקה, "שם לב ל-", "שועה אל", הביטויים: כי כך גם המונח "התייחסויות מופנות לאדם" כולל גם התייחסויות "המטות את תשומת לבו" של אותו אדם. 12 1 2 כך גם מבחינת תכלית החוק. פסק 8 קובע (פסקה פולדובסקי הדין בפרשת לפסה"ד), שכל פרשנות אחרת תעשה את כוונת המחוקק פלסתר: "קבלת הפרשנות שלפיה הטרדה מינית בדרך של התייחסות המופנית אל אדם תתקיים רק בפנייה ישירה ופיזית אל המוטרד, משמעותה הוצאתם מגדר החוק של מעשים הקשורים ביצירת "סביבה עוינת", כגון תליית תמונות פורנוגרפיות או התבדחויות מיניות בין עובדי המשרד הגברים על מיניותה המקרה הנפוץ הוא התייחסות המופנית מפיו של גבר לאישה, ולפיכך מתייחס מאמר זה למקרים מהסוג האמור. כמובן, החוק כולל כל 1 הטרדה מינית, ללא הבחנה בין מינו של המטריד/ה או המוטרד/ת. )2001( 463 )1 ישראל פודלובסקי נ’ נציב שירות המדינה, נו( 5771/01 עש”מ 2 .)2 א’ אבן-שושן המילון החדש (תשנ”ג) ; מילון ספיר (מהדורה 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=