כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

15 1 1 . החוק למניעת הטרדה מינית, , חוקק כדי לסייע בהתמודדות 1998- תשנ"ח עם התופעה של הטרדה מינית. מטרתו של לו, הנה "לאסור 1 החוק, כמוצהר בסעיף הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים". 2 2 . לחוק מונה רשימת התנהגויות, 3 סעיף שכל אחת מהן נחשבת להטרדה מינית ועל כן כהתנהגות אסורה, ונועד לכסות קשת רחבה של מעשים אסורים, העולים כדי הטרדה מינית ולצידם התנכלות לעובדת, שמימשה את זכותה והתלוננה בפני מעסיקתה, התנכלות שהחוק אוסר מפורשות. 3 3 . ויובהר: רק התנהגויות, שהחוק מגדיר כהטרדות מיניות והתנכלויותשאסור לעשותן – הן הטרדות מיניות והתנכלויות אסורות משפטית. כל שאר ההתנהגויות מותרות בעיני החוק (אם אינן אסורות בהקשר אחר). תיתכנה בהחלט, התנהגויות או אמירות במקוםהעבודה, שחלקן אינן ראויות, מבטאות גסות רוח, בלתי נעימות בעיני פלוני/ת או פוגעניות, ואף עלולות להיתפס על ידי חלקנו או כולנו כמטרידות או מתנכלות. אולם הקריטריון היחיד הרלוונטי הוא האספקלריה המשפטית לשאלה אם ההתנהגות מותרת או אם האמירה מוגדרת כאסורה , היינו אסורה זה מטריד אותי – לחיות בחוק (אורית קמיר, " , הוצאת עם החוק למניעת הטרדה מינית" .)27 , עמ' 2009 הקיבוץ המאוחד, 4 4 . הנושא מעורר כצפוי רגשות ומחשבות בקרב הציבור הרחב, והוא בוודאי מתאים כנושא לדיון קבוצתי, בו כל משתתף יביע את דעתו/ה החופשית. אולם לבדיקת תלונה בגין הטרדה מינית אמורות לגשת לנושא מנקודת מבט מקצועית יותר ותוך היכרות עם האיסורים, שקבע המחוקק בנושא, ולהוציא תחת ידיהן ניתוח, הנסמך על אדני העובדות, שקבעו בבדיקתן בהלימה להנחיית החוק והפסיקה. 5 5 . לחוק מונה התנהגויות בעלות 3 סעיף אופי מטריד מובהק כמו סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני, מעשים מגונים, וכן הצעות חוזרות בעלות אופי מיני. לצד זאת כולל החוק גם "התייחסויות המופנות לאדם המתמקדות "התייחסויות חוזרות במיניותו" וכלשון החוק: המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות". 6 6 . המונח "התייחסות" המוזכר בסעיף זה התייחסות" “ מוגדר בסעיף ההגדרות לחוק: - בכתב, בעל פה, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי, לרבות באמצעות מחשב או חומר מחשב, או בהתנהגות. 7 .7 אולם, בעוד למונח "התייחסות" מצאנו קווים לדמותה של יצירת אווירה עוינת במקום העבודה בהקשר של מניעת הטרדה מינית

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=