כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

81 הפגנות עובדים מול בית המעסיק – טקטיקה חדשה בסכסוכי עבודה 9 פלאפון 8 נס טכנולוגיות, 7 מילועוף, 6 מובייל, 10 וארקיע. כפי שאטען בהמשך, הפגנות עובדים מול בתי מעסיקים הופכות לכלי מקובל ושכיח יותר במאבקים מקצועיים וסכסוכי עבודה. ברשימה קצרה זו אבקש לבחון טקטיקה זו באמצעות מענה על השאלות הבאות: מהם הגורמים המביאים עובדים להפגין מול בית המעסיק?, כיצד מתייחס המחוקק ובית המשפט העליון לזכות ההפגנה? וכיצד מתייחס בית המשפט לזכות ההפגנה מול בית המעסיק? א. מהם הגורמים המביאים עובדים להפגין מול בית המעסיק? בעשורים האחרונים אנו עדים לזליגת רובד פרטני-אישי לתוך המרחב, שהיה עד כה אך ורק קיבוצי. הפיכת הרובד הפרטני-אישי לכלי שכיח במאבק העובדים החלה בתחילת שנות עם גלי ההתאגדויות החדשים. אז 2000 הגם הבינו הנהגות ארגוני העובדים, כי על אף שהתארגנויות החדשות נחלו הצלחה בזירה המשפטית, הן צריכות להיות מוכרעות, לבסוף, בשטח וכי מהלכים משפטיים אינם מספיקים. הנוכחות של העובדים בשטח יוצרת איזון כוחות מול המעסיק, שחושש מכוחם של העובדים. האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות פיתח "תורת לחימה" סדורה, הכוללת אסטרטגיית לחימה בשטח. החידושים העיקריים באסטרטגיה זו היו עצרות הזדהות ותמיכה של ועדים ותיקים עם ועדים חדשים וקיום משמרות מחאה סביב השעון מול בתיהם של בעלי החברות ומנהליהן הבכירים במועדים קבועים – השכמות בוקר, ביקורי ערב, קבלת שבת וערבי חג. אלה מנופי לחץ כבדים וישירים כלפי מקבלי ההחלטות, המשבשים את 11 שגרת יומם ואת אורח חייהם הסדיר. זליגת רובד פרטני-אישי 12 לדעת מירוני, לתוך המרחב הארגוני-קיבוצי, קשורה ככל הנראה בשני גורמים. גורם אחד הוא ירידת האפקטיביות של השביתה המסורתית. הכוונה לכך שהפסקת העבודה כאמצעי ), בקישור: 08/07/2014 ,"Marker The"( ," מובייל הפגינו מול ביתו של הבעלים פטריק דרהי HOT חיים ביאור, "עובדי 6 https:// https://www.themarker.com/career/1.2369843 מחבר לא ידוע, "השוחטים ב'מילועוף' הפגינו מול ביתו של המעסיק", ובהמשך הכתבה: "השוחטים הצטיידו בשלטים וברמקולים, 7 והפגינו בפתח בביתו ברחובות. המפגינים צעקו: "הבנאדם הזה הוא עבריין גדול. הוא פושע. מוכר את העולם הבא בשביל כסף. הוא גזל ), בקישור: 13/08/2014 , מכולנו את הפרנסה פשוטו כמשמעו". ("המפלגה הקומוניסטית https://maki.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7 %9C%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%9E%D7%95%- D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94/ ), בקישור: 21/11/2018 ," מחבר לא ידוע, " עובדי נס טכנולוגיות בהדסה מפגינים הבוקר מול ביתו של מנכ"ל החברה", ("מעסיקולוג 8 https://www.maasikolog.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%A1-%D7%98%D7%9B%D 7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA/ //:https : ), בקישור 07/10/2012 ," מיקי פלד, "עולים מדרגה: עובדי פלאפון יפגינו מול ביתו של הבעלים שאול אלוביץ'", ("כלכליסט 9 וגם: גד פרץ, "עובדי פלאפון יפגינו מול ביתו של מנכ"ל החברה רן html.3584245,00-L,0,7340/articles/local/il.co.calcalist.www ), בקישור: 22/09/2019 ," גוראון", ("גלובס https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001301562 ), בקישור: 29/07/2020 ," שרון יונתן, "הפגנות בהרצליה נגד הבעלים והיו"ר של חברת ארקיע", ("שרון און ליין 10 https://sharonline.co.il/local-news/arkia/ .141 – 140 ), עמודים 2017 דני ואזנה, מאוגדים, (שחקים, 11 .349 ), עמוד 2016 מרדכי (מוטי) מירוני, "ההיפרטות של יחסי העבודה ומשפט העבודה" בתוך ספר סטיב אדלר, (נבו, 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=