כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

5 דבר העורכת בתחום הפנסיה והרווחה תוכלו לקרוא את הרשימות כדלקמן: כתבה על מחלת הסוכרת כפגיעה בעבודה. ענת גינזבורג עו"ד תביעות רבות מוגשות למוסד לביטוח לאומי ולקצין התגמולים ,2 - סוכרת נעורים, וסוכרת מסוג 1 לגבי מחלת הסוכרת מסוג כשהטענה המרכזית בכולן, היא כי דחק נפשי, ולענייננו דחק נפשי בעבודה, היווה את הטריגר לפריצת המחלה. כתבו על הקשר שבין איל בריק, ועו"ד טליה יונתן-דגן ועו"ד המעסיקים לקופות הגמל בראי החובה לערוך לעובד/ת הסדר פנסיוני בהתאם לבחירתו. בהתאם להוראות חוק קופות גמל, רק עובד שלא מימש את זכות הבחירה האקטיבית המוקנית לו, יהיה רשאי מעסיקו להפקיד בגינו תשלומים להסדר פנסיוני במסגרת "ברירת מחדל". המעסיק, נדרש אפוא, על פיהם, לבחון את התנהלותו, באופן שיאפשר לו לקיים את חובותיו כלפי העובד, ובכלל זה מתן חופש הבחירה, באופן הטוב ביותר, ולנקוט במקביל בצעדים שיקטינו את הסיכונים שלפתחו בשל אי יישום הסדר פנסיוני לעובד. בתחום משפט העבודה הקיבוצי כלולות שתי רשימות: התייחס הפגנות עובדים מול בית המעסיק אביעד מנשהעו"ד כטקטיקה חדשה בסכסוכי עבודה. לאחרונה דווח בתקשורת כי המשטרה עצרה מספר מעובדים שהפגינו מול ביתו של בעל השליטה בחברה. בעקבות מעצרי העובדים המפגינים כונסה ועדת חוקה, חוק ומשפט לישיבה בה נדונה מדיניות המשטרה, המגבילה הפגנות עובדים מול בתיהם של מעסיקים ובעלי שליטה בחברות במסגרת סכסוך עבודה. על השלכותיה של פעילות כזו ניתן לקרוא במאמרו. מתייחסת להסדר קיבוצי שהוא אסתר הרשקוביץ-רונן עו"ד למעשה התקשרות בעלת מאפיינים חוזיים בין ארגון העובדים למעסיק או ארגון המעסיקים. המאמר דן במיקומו של ההסדר הקיבוצי במציאות של יחסי העבודה הקיימת כיום, כפרקטיקה נוהגת ונפוצה במקומות העבודה. בריאות טובה וקריאה מהנה , עורכתהדרה בר-מורפרופ' 2021 . טבת תשפ"א, דצמבר 16 גיליון פרופ' הדרה בר-מורעורכת ראשית עיצוב ועריכה גרפית www.OTORITA-journal.net משתתפים: עו"ד ליהי גודל, ד"ר פיליפה קולינס, עו"ד עמי פרנקל, עו"ד אסתר הרשקוביץ-רונן, ועו"ד טליה יונתן-דגן ועו"ד איל בריק עו"ד מאיר אסרף, עו"ד אביעד מנשה, פרופ' הדרה בר-מור נזבורג.ועו"ד ענת גי אוטוריטה – מידע וכלים למנהלים בע"מ , אור יהודה 10 רח' המפעל 03-5383233 טלפון www.OTORITA.net אבנר אוזןמנכ"ל © כל הזכויות שמורות האתר המקוון של כתב העת www.OTORITA-journal.net

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=