כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

4 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים ג ליון זה נערך בצל הגל החמישי של הקורונה וזה בא לידי בסנקציות ביטוי במאמרה של עו"ד ליהי גודל שעוסק במקום בעבודה ככלי לעידוד התחסנות נגד נגיף הקורונה ובו נדונה הדרישה להתחסן ככזו הנמצאת במתח בין זכות . עו"ד בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעוגנתהפרט על גופו, מציגה את הבעיות הכרוכות בנושא. גודל במסגרת מערכת יחסי העבודה הפרטיים כלולות עוד מספר רשימות: כתב על חריגה משכר עובדים במגזר הציבורי מאיר אסרף עו"ד וסמכות של הממונה על השכר. רשימה זו עוסקת בתופעה המתרחשת במגזר הציבורי, במסגרתה גורם מטעם מעסיקו של עובד, בוחר לשנות חד-צדדית את חוזה העבודה על פיו פעלו הצדדים בנימוק שזה חורג מההוראות הרגולטוריות. מאיר מתמודד עם תופעה זו ומגיע למסקנה כי האחריות המוטלת על הממונה על השכר רבה וכבדה, הן במישור הקיבוצי באישור הסכמי עבודה והן במסגרת החלטות הנוגעות לאכיפה. לדעתו יש מקום להפחית את חוסר הבהירות בתחומי סמכותו, ולבחון הקמת ערכאה מנהלית מעין שיפוטית חיצונית, אשר תאפשר הגברת האמון הציבורי בקרב עובדי המגזר הציבורי ונציגיהם. על פיטורין על ידי אלגוריתם – כתבה פיליפה קולינס ד"ר .UK Labour Law Blog רשימה שפורסמה במקורה בבלוג המאמר החשוב מאד תורגם על ידי ומובא כאן באישורה של הכותבת שדנה בקשיים שמעוררים פיטורים באמצעות מנגנון קבלת החלטות אוטומטי מונחה אלגוריתם והסעיפים בחקיקה זהו מאמר שני באוטוריטה שעשויים להתגבר על קשיים אלו. בנושאי בינה מלאכותית ואנו נמשיך לעסוק בכך כחלק מהשינוי בתחום יחסי העבודה. כתבו על הלכת אסתר הרשקוביץ-רונן ועו"ד עמי פרנקלעו"ד כותה (שעוסקת בהגדרה בדיעבד של יחסי עבודה) במבחן המעשה – האם יעלה בידי בית הדין לעבודה למגר את הסיווג הפיקטיבי ביחסי עבודה. מסקנתם היא שיש לעמוד על המשמר ולבחון אמפירית וכפי שציינה הנשיאה, "עקב בצד אגודל", כיצד ישפיע פס"ד כותה על אפשרות הגשת תביעות ראויות שיוגשו בהקשר זה. זאת, באופן שתחת פיקציות ההעסקה יוכרו בדיעבד יחסי עובד ומעסיק; ובאופן שהפיצוי הבלתי ממוני יהווה, בנוסף לגישה החישובית, כלי הרתעתי ומכוון התנהגות. דבר העורכת פרופ' הדרה בר-מור

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=