כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

12 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים המפוטרים על אף שהללו הפרישו כסף משך שנים לטובת פיצויי פיטורין. לא רק זו, בחלק מן המקרים יהיה המעסיק זכאי לקבל חזרה את הכסף שנצבר בקופה וכך בעוד נטל תשלומי הרווחה יוטל על הציבור בכללותו (באמצעות המוסד לביטוח לאומי) ואילו המעסיק יתעשר. נזכיר בכל מקרה אם יחוקק החוק יחסוך המעסיק את תשלום דמי ההודעה מוקדמת והשלמת פיצויי פיטורים. , הצעה זו יוצרת תמריץ שלילי שישית למעסיק , במקום להתאמץ ולמצוא פתרון תעסוקתי כדאי יהיה לו לפטר את העובד פיטורים "זולים". – מדובר בשלילת האוטונומיה שביעית של הפרט מעין חיוב להתחסן ב"דלת האחורית" לטעמי, שלילת דמי הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים ועיכוב תשלום דמי אבטלה מהווים דה פקטו מנגנון שנועד לכפות על העובדים לבצע פעולה רפואית, "מסלול עוקף" חוק יסוד כבוד האדם וחירותו האוסר פגיעה בגופו של אדם ובאוטונומיה שלו. החופש שלא לקבל טיפול רפואי הוא חלק מחירויות הפרט המוגנות. אוטונומיה זו באה לביטוי בחוק החולה הנוטה למות ובאפשרות לכתוב הנחיות במסגרת ייפוי כוח מתמשך. מהלך בו מופעל על העובד לחץ כלכלי כבד במטרה לכפות פרוצדורה רפואית אינו עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל. ניתן להשוות את הסוגייה לסוגיית העובדים המעשנים – אין חולק שעישון פוגע במעשן ואף בסביבתו, איש לא הציע, ובצדק, לפטר עובדים מעשנים בשל היותם כאלה. הפתרונות שנמצאו כוללים הרחקת המעשנים ל"פינות עישון" וראוי לאמצם גם בהקשר של מחלת הקורונה. אציין כי המעסיק הוא שנושא בעלות זמן העישון ("הפסקת עישון" גוזלת זמן עבודה וככל שמעשנים יותר מדובר ביותר הפסקות ויותר זמן). בשולי הדברים ובהיבטים שאינם משפטיים אוסיף כי ספק אם מדובר בצעד יעיל שיוביל להתחסנות. כל הורה ומחנך יודע שעונש הניתן צריך להיות פרופורציונלי עקבי (אחיד) וקשור למעשה שנעשה. בענייננו, הענישה אינה קשורה למעשה וכפי שפורט לעיל היא אינה פרופורציונלית ואינה אחידה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=