כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

5 דבר העורכת שובתים בעובדים אחרים ופיטורי עובדים שובתים נאסרו במדינת ישראל בחוק ובפסיקה, הדבר לא מנע ממעסיקים, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, מלנסות לעשות זאת, כבר מימיה הראשונים של מדינת ישראל. עוסקת בעקרון האוטונומיה אסתר הרשקוביץ הקיבוצית כעיקרון יסוד במשפט העבודה הישראלי הנובע מחוק הסכמים קיבוציים מזכויות יסוד חוקתיות ועקרונות מרכזיים ביחסי העבודה הקיבוציים – הייצוג ההולם של נציגות העובדים והוודאות והיציבות ביחסי העבודה הקיבוציים. כפועל יוצא ממאפייניו של עקרון האוטונומיה הקיבוצית, עקרון זה מהווה נקודת שיווי המשקל השומרת על תוכנו של ההסכם הקיבוצי הינו כלי חשוב לעידוד משא ומתן קיבוצי ולשמירה על תוכן הנורמות הקיבוציות שעוגנו בהסכם הקיבוצי. כותב על נושא שלראשונה נחשף מאיר אסרף בכתיבה המשפטית: הסכמים קיבוציים מודרניים שחידושם הוא בהפיכת מבנה השכר לפשוט ומובן, על ידי הטמעת מרבית רכיבי השכר אל תוך "שורה אחת". זאת, במקום מאות סימולי שכר שונים המבטאים תוספות, אשר לעיתים מהוות שברירי אחוזים ושקלים בודדים ומכונים בכל מיני שמות וכינויים - "עידוד ..." "מענק...". תשלום התוספות האישיות מועבר בהם אל כתפי המעסיק וכך נוצר מעמד חדש של עובד שהוא לא מועסק לגמרי במסגרת קיבוצית. ניתן להקביל דפוס חדש זה לצורה שהיא מעין מסמך דואלי וחצוי: חצי הסכם קיבוצי וחצי חוזה אישי. נשמח לקבל את תגובותיכם. , עורכתהדרה בר-מורפרופ' 2022 . אייר תשפ"א, מאי 17 גיליון פרופ' הדרה בר-מורעורכת ראשית עיצוב ועריכה גרפית www.OTORITA-journal.net משתתפים: עו"ד עמי פרנקל, עו"ד אסתר הרשקוביץ-רונן, עו"ד קרין בוחניק, עו"ד מאיר אסרף, עו"ד אביעד מנשה, פרופ' הדרה בר-מור ועו"ד ענת גינזבורג. אוטוריטה – מידע וכלים למנהלים בע"מ , אור יהודה 10 רח' המפעל 03-5383233 טלפון www.OTORITA.net אבנר אוזןמנכ"ל © כל הזכויות שמורות האתר המקוון של כתב העת www.OTORITA-journal.net

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=