כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

4 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים ב גליון זה המאמרים עוסקים במשפט העבודה האישי ובמשפט העבודה הקיבוצי. במשפט העבודה האישי נכתבו המאמרים של הכותבים הבאים: סוקרת זכויות עובדים בתקופות קרין בוחניקעו"ד שאינן נחשבות לעבודה בפועל, כגון חופשת לידה, שמירת הריון, היעדרות בשל מחלה ותאונת עבודה. למרות שבתקופות אלו העובד לא מספק עבודה הן נמצאות בתוך מסגרת יחסי עובד מעביד ואינן עוצרות את יחסי עובד מעביד ואף הן חלק בלתי נפרד מהוותק של תקופת העבודה. שלושה כותבים התמקדו בהיבטים שונים של תופעת ההטרדה המינית במקומות עבודה. לתופעה זו חשיבות הן בהיבט האישי של העובדות המוטרדות, הן בהיבט הארגוני והשפעת ההטרדה על האוירה ביחסי עבודה והן על ההיבט הכלכלי של החברה המעסיקה. במידה והיא חברה ציבורית עליה לדווח למשקיעים על אירועים מהותיים שיש בהם להשפיע על מחיר המניה וניתן לכלול כאן גם כתב עמי פרנקל תלונות בגין הטרדה מינית. עו"ד על יצירת אווירה עוינת במקום העבודה בהקשר כתבה ענת גינזבורגשל מניעת הטרדה מינית. עו"ד על היבטים עונשיים ונזיקיים בפיצויים בתביעות בגין הטרדה מינית. אני כתבתי על היקף הפיצויים הנפסקים בבתי הדין לעבודה בתביעות הטרדה מינית עם הצצה למתרחש גם בעולם. במסגרת ההיבטים הקיבוציים של דיני העבודה נכתבו שלושה מאמרים: כתב על ניסיונות לשבירת שביתות אביעד מנשה בהיסטוריה של מדינת ישראל כדי להתחקות אחר דפוסי השביתות גם בתקופה זו על רקע הצמצום במספר השביתות. למרות שהחלפת עובדים דבר העורכת פרופ' הדרה בר-מור

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=