כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 10

33 קבוצת פיטרו הכט בע"מ – דותן דהן 09-16 עניין ) (להלן: " 7.5.2018( lawdata [פורסם ב ") דובר על עובד בתפקיד מנהל מכירות, דהן תפקיד שהיה המרכזי ביותר בעסק שכן היו לו השלכות מהותיות על התנהלות העסק ורווחיו. כל העובדים בחנות היו כפופים למנהל המכירות אשר יחד עם החשב היו הראשונים במעלה אחרי הבעלים ואשתו. לעובד הייתה גישה למידע עסקי חסוי של החברה, תנאי שכרו היו גבוהים והיה להם קשר ישיר לכלל מכירות החברה. לעובד היה שיקול דעת לאשר הנחות חריגות ללקוחות. מכאן וגם בשל שעות עבודתו הרבות נקבע כי העובד הועסק בתפקיד הנהלה ובתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי וחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליו. בעניין עטיאס, בית הדין הארצי עמד על מרכיב שכרו הגבוה של העובד, ונתן משקל משמעותי לגובה השכר ומרכיביו כאבן בוחן לתחולת סעיף ההחרגה על העובד: "בחינת שכר של עובד צריכה להיות באופן שלוקח בחשבון את כל המרכיבים, מהותם, אופן חישובם ומשקלם. לא הרי עובד שמקבל בונוס על המכירותשהוא מבצע כמנהל המקבל בונוס המתייחס לכלל המכירות שנעשו ביחידה עליה הוא אחראי (עניין דהן) במיוחד במקומות קטנים, או אז בחינת המיקום בהיררכיה הארגונית קשה ליישום, עשויים דרך תשלום הבונוסים והיקפם המצטבר להוות מבחן משמעותי מובהק אשר בהצטרף אליו הנסיבותהאחרותמלמד על היותו של המשיב בתפקיד הנהלה.” לטעמינו, בית הדין הארצי, בקביעותיו אלה נתן משקל עודף לשיקולים כלכליים וארגוניים, בהחליטו כי מותר להחריג עובד פלוני או אלמוני מתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה, תוך התעלמות מהיבטים שליליים של "עבודת יתר", בתפקידים שלא בהכרח מצדיקים החרגה מתחולת החוק הסוציאלי, בעל משמעויות נוספות כפי שנסקר בתמצית בתחילת דברינו. היבטים שליליים של עבודת יתר והצורך לשמור באדיקות על תחולה רחבה ככל הניתן של חוק שעות עבודה ומנוחה בקרב רובם הכמעט מוחלט של העובדים במשק הינו רציונל חשוב שיש לשמר. נדבך נוסף שיש ליתן עליו את הדעת הוא הסנקציות הצפויות למעסיקים אשר מפרים את הוראות החוק, ובפרט זה – סעיף ההחרגה מצד היחידה לאכיפת דיני עבודה במשרד הכלכלה. כאמור, החוק הקנה למפקח עבודה כלים להתמודד עם מעסיקים המפרים את הוראות החוק ולהטיל עיצומים כספיים כנגד מעסיקים מפרי חוק. החרגת עובדים מתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה – עובדים בתפקידי הנהלה או משרות אמון

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=