זכירת פרטי כניסה
התחברות
להתנסות חינם
להתנסות חינם
התחברות
מסכים/ה לתנאי השימוש
שליחה
שליחה
משתמש: שיתוף שלום אורח
לדף הבית
למנוי ניסיון חינם
עולם העבודה לעורך דין
חיפוש חיפוש מתקדם
פניה למחלקה המקצועיתהמאגר האישי
המחלקה המקצועית שלום
המחלקה המקצועית עומדת לרשותך באופן זמין על-מנת לסייע לך בקבלת מענה עדכני ומקצועי במגוון הסוגיות בתחום יחסי עבודה ושכר. המחלקה המקצועית פועלת לשרותך בימים א-ה בשעות 8:30-16:30. יינתן מענה כללי בדרך של הפניה למאגרי המידע, לפסיקה ולחקיקה ולא תינתנה תשובות לשאלות המתייחסות לסיטואציות קונקרטיות.
 זכירת פרטי פונה
שלח
תנאי שימוש
'אוטוריטה בעולם העבודה' (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המציג מידע משפטי וכללי ויישומי תוכנה. האתר מופעל באמצעות חברת "אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ'', (להלן: "המערכת"). כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המערכת או מי מטעמה. בכל מקרה של סתירה ו / או אי-התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בנוגע לאתר, תגברנה הוראות מסמך זה. בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
תוכן ואחריות
המערכת לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש ו / או באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד. המערכת אינה אחראית לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע. בכל שימוש באתר יש לשים לב למועד עדכון החומר המצוין בו. במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע. המערכת אינה אחראית לכל נזק ו / או אובדן (כולל צד ג') כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות במקרים של טעויות ו / או שגיאות במידע המוצג באתר ו / או נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי התוכנה. השימוש במידע וביישומי התוכנה המצויים באתר זה, אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו / או טיפול משפטי.
זכויות יוצרים ושימוש
זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות למערכת. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות ו / או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמת המערכת מראש ובכתב. דמי השימוש הנגבים על ידי המערכת מהווים תשלום בגין הרשאת הכניסה לאתר בלבד.
הגנת פרטיות
המערכת מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי שלא בהסכמתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. המערכת תהיה פטורה מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים ו / או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת. המערכת רשאית לשלוח אל הלקוח מידע מקצועי ו / או הודעות פרסומיות מעת לעת ובאמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.
קישורים ופרסומים
המערכת אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד. אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים באתר, והם באחריות המפרסמים בלבד.
אחר
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.6.14 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי המערכת.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין.
אנא בחר /י את הדרך הנוחה ביותר עבורך על-מנת שנוכל ליצור איתך קשר בקלות וביעילות:
* חובה
שליחה
ניתן ליצור איתנו קשר גם בטל' 03-5383233. שעות הפעילות הינן בימים א-ה בין השעות 08:30-16:30.
חדשות
24/05/2023 המחוקק אסר על הפליית עובד מחמת דת והשקפה, שבגדרו נכלל האיסור על הפליית עובד מחמת סירובו לעבוד בשבת, כאשר על עובד הטוען כן, מוטל הנטל להוכיח זאת 18/05/2023 בהיעדר הסכמה חוזית מפורשת על כך ששכר העבודה החודשי ישולם בלא ניכוי ימי/שעות ההיעדרות, אין לעובד במשרת אמון או בתפקיד הנהלה זכות לקבל שכר בעד הימים/שעות שבהם לא עבד 16/05/2023 גמול שעות נוספות גלובלי אמיתי בגין עבודה בשעות נוספות אינו רכיב שכר שבא בגדר השכר הקובע לצורך הפרשות סוציאליות וחישוב פיצויי הפיטורים 11/05/2023 סיום יחסי עבודה של עובדת בהריון מכוח הסכמה בין הצדדים בלא היתר של ממונה על עבודת נשים הנם פיטורים שלא כדין 04/05/2023 התפטרות עובד, שעבד כנהג אוטובוס, כאשר שונה מקום סיום עבודתו והוארכה דרכו חזרה לביתו לא הוכרה כהרעה מוחשית בתנאי העבודה המזכה בתשלום פיצויי פיטורים 04/05/2023 עובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורים ופדיון חופשה אך ורק במקרה בו הוא עוזב את מקום עבודתו, אם כתוצאה ממעשה פיטורים או בשל התפטרות 04/05/2023 משרד הכלכלה והתעשייה פרסם ביום 23.4.2023 חוזר ובו הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים, כאשר המעסיקים נדרשים למלא אחר הוראות התיקון לחוק לא יאוחר מיום 1.6.2023 עבור שנת 2022 30/04/2023 חוק חופשה שנתית קובע, כי עובד זכאי לצאת לחופשה, על-פי בחירתו, בל"ג בעומר, אולם יום חופשה זה הינו על-חשבון ימי חופשתו השנתית ולא בנוסף להם 27/04/2023 על המעסיק אדם עם מוגבלות לבחון במשקפיים מעט שונים את התנהלות העובד בבואו לשקול את פיטוריו שכן עובד עם מוגבלות יתקשה עד מאד למצוא עבודה חילופית וחייו מורכבים יותר 23/04/2023 על המעסיק חלה אחריות מוחלטת לבטח את עובדיו בהסדר ביטוח פנסיוני בהתאם להוראות חוק פנסיית חובה ואין העובד רשאי לוותר על זכותו זו 02/03/2023 המשך עבודה לאחר הפרת הבטחה לשינוי בתנאי העבודה פירושו הסכמה בהתנהגות להפרת ההבטחה 22/02/2023 התלמדות תוך כדי עבודה ותוך כדי ביצוע משימות שונות במסגרת העבודה השוטפת אינה "הכשרה מיוחדת" שיש בה כדי להצדיק תוקף תניה שעניינה הגבלת חופש העיסוק 29/01/2023 גם במקרה בו תעודת המחלה שהציג עובד אינה מהימנה ונחזית להיות כוזבת, לא רשאי המעסיק לערער על תוקפה ולשלול את דמי מחלה 26/01/2023 התפטרות עובדת מעבודתה בשל העתקת מקום המגורים עקב הצטרפות לבן זוג היוצא ללימודים אינה מזכה בתשלום פיצויי פיטורים 24/01/2023 נטישת מקום העבודה לערב אחד, תוך שהעובד אינו משיב לפניות טלפוניות של מנהלו, אין בה כשלעצמה כדי להוות מעשה התפטרות
מסמכים נצפים
עבודת לילה ברציפות - שעות נוספות - הרעה מוחשית בתנאי העבודה
קיצור שבוע העבודה ל43 שעות- 1.7.2000
שי לחג - זכות לקבל
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
העלאת שיעורי דמי החבר ודמי הטיפול במגזר הפרטי - הסכם מיום 22.2.05
ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול
הסכם קיבוצי בדבר מעבר לשבוע עבודה של 5 ימים
חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-43 שעות-1.7.2000
העסקת בני נוער - 2021
שעת הורות לעובדת שעתית
מאמרים מקצועיים
16/03/2017
למי שייכים הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים
עמי פרנקל, לירון בק עו"ד
01/05/2016
תובענה ייצוגית בדיני עבודה
פרופ' הדרה בר-מור פרופסור חבר מכללה אקדמית נתניה
01/04/2016
זכות השימוע (הטיעון) במגזר הפרטי
עו"ד מיכל שמיר
01/03/2016
זכות הקניין והגבלת חופש העיסוק – מתי תותר הגבלת חופש העיסוק של עובד ?
עו"ד יאיר דוד
01/02/2016
חשיבה מחדש על יחסי עובד מעסיק בקיבוץ המתחדש ובכלל
דר' שלומית יניסקי רביד, עו"ד
01/01/2016
זכויות עובדים בחברות בקשיים
ד"ר מיכל הורוביץ מרצה בבית ספר למשפטים מכללה אקדמית נתניה
15/02/2015
העובד חלש והמעביד חזק? היפוך כוחות בחברות סטארט-אפ
יעל קרמר עו"ד
15/02/2015
היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות
רמי אריה עו"ד ורו"ח
15/02/2015
התקבלה טענת התיישנות ובוטלה שומת המס
רמי אריה עו"ד ורו"ח
18/01/2015
תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חן בכר, נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
חוק עבודת נשים או חוק עבדות מעסיקים?
נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
רשתות חברתיות – אזור הדמדומים של חופש הביטוי, גם במקום העבודה
עודד ערמוני עו"ד
01/09/2014
שעות עודפות או שינוי בחלקיות המשרה – מורה נבוכים או שמא נותרנו נבוכים?
עודד ערמוני עו"ד
02/09/2008
משיכת כספי פיצויים מקופת גמל ע"י מעביד
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
24/03/2008
עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
12/02/2008
המהפך הפנסיוני 2008 - תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח - 2008
עופר קנטור יועץ חשבות שכר
31/03/2005
העלאת שווי השימוש על רכב צמוד - מרץ 2005
לוי שרגאי
28/07/2004
זכויות חברתיות - כלכליות בשיח החוקתי החדש: מזכויות חברתיות למימד החברתי של זכויות האדם
גיא מונדלק ד"ר, מרצה בפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
שנתון משפט העבודה 65,5
02/04/2004
מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
שנתון משפט העבודה ז 153 עבודה חברה ומשפט
01/04/2004
איפיון ההסדרה המשפטית לגבי פיטורי עובד - מברירת מחדל חוזית להסדרה קוגנטית, ומה שביניהם
גיא מונדלק מרצה, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
עיוני משפט כב (3), 819
01/04/2004
מיקור חוץ (outsourcing) 'מתמקרים' החוצה : העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, פרשנות אחרת, המרת העסקה הפורמלית בעסקה האותנטית
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
שנתון משפט העבודה ז, 5 עבודה, חברה ומשפט
28/10/2003
שביתה מעין פוליטית, הוראה מעין פוליטית:הרהורים על הבחנות משפטיות והוראתן
גיא מונדלק מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
עיוני משפט כ"ה, 343
26/10/2003
הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעביד
מ' גולדברג נשיא בית הדין הארצי לעבודה (בדימוס)
22/09/2003
עבודה במנוחה שבועית
יצחק אליאסוף שופט סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
זכות היסוד לחופש התארגנות: הלגיטימיות של מימון תקציב ארגון העובדים מדמי טיפול המתקבלים מעובדים שאינם נמנים על חבריו
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מה נותר ממשפט העבודה המגן?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מורה דרך למעסיק המעוניין להזמין ספק שירות
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
לא ניתן לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
ויתור, פשרה ועיסקת חבילה ומה שביניהם/ מחילה על זכויות בסיסיות בסיום העבודה
פינברג נחום, שליט קרן עו"ד, משרד עו"ד נ.פינברג ושו"ת
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
22/09/2003
היקף תחולת משפט העבודה - מכפיפות לתכלית
סטיב אדלר שופט נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
טפסים שימושיים
הסכם עבודה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161 משולב עם 161א)
הודעה על תנאי עבודה - טופס 1: הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה
אישור על תקופת העסקה
נספח - היקף משרה ושכר
הסכם עבודה לתקופה קצובה
טופס הודעה על התפטרות מעבודה - מכח תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד)
פרוטוקול שיחת שימוע לפיטורים
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (טופס 211)
הודעה על תנאי עבודה - טופס 3: הודעה על שינוי בתנאי העבודה
תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת/דמי חופשה למאמצת (טופס 355)
זימון לשימוע
שערים ומדדים
נכון ליום: 30/05/2023
שער יציג דולר 3.709 -0.6%
שער יציג אירו 3.982 -0.4%
מדד מחירים לצרכן 104.000 +0.80%
ריבית פריים 6.25% +0.3%
  • חיתוך לפי חודש אחרון
    חיתוך לפי חודש אחרון
    חיתוך לפי רבעון אחרון
    חיתוך לפי חצי שנה אחרונה
  • חיפוש
/
 כרך-  חלק-  עמוד- 
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 מ-   עד- 
חיפוש ניקוי מסך
-1,1078,205,9,1078,36,363,856,1018,223,868,62,1018,56,57,61,1022,205,235,1,346,19,883,25,12,28,29,30,885,84,105,131,136,145,856,160,162,171,167,1018,177,181,190,1079,202,196,203,206,224,242,1023,246,248,1078,364,75,118,1018,1077,197,211,886,4,14,1032,353,52,76,81,84,85,86,87,103,105,874,106,256,108,109,110,112,113,127,873,128,129,130,131,134,1076,156,891,175,178,1079,214,1027,242,32,1078,38,46,47,56,57,79,80,94,118,860,859,367,143,145,146,373,363,157,159,177,879,195,196,205,211,1027,867,666,28,29,1078,364,52,59,65,88,84,92,89,91,90,103,352,163,891,184,888,236,241,38,61,211,868,83,1037,1018,177,196,10,11,18,26,1078,1073,47,885,56,57,60,1022,69,372,94,105,111,118,860,859,120,133,135,146,373,1065,856,162,165,166,167,168,170,171,177,879,196,200,206,211,213,243,1023,250,889,20,35,1025,41,45,44,62,71,93,95,101,104,105,874,114,367,119,120,344,895,1076,143,152,856,155,362,880,162,171,177,181,196,209,216,894,219,220,222,224,1027,1023,247,251,876,1078,38,364,54,61,351,68,70,76,99,110,1021,860,859,134,143,145,363,856,161,1018,175,176,178,1079,212,214,237,238,239,240,867,666,889,19,1078,34,42,49,51,57,61,64,65,66,83,93,97,105,874,114,121,124,1076,363,149,856,156,157,158,159,171,891,173,176,177,179,180,182,183,184,185,888,1074,1071,186,347,188,196,211,893,235,248,4,16,1078,367,124,177,189,1075,196,199,202,208,1030,7,376,13,15,20,22,31,1078,33,41,43,48,49,62,63,77,98,101,104,115,367,125,137,151,154,165,166,167,168,170,171,174,176,179,180,1071,192,205,209,210,211,222,225,227,228,229,230,231,232,234,244,1035,252 -1,39,49,40,46,55,54,52,50,42,48,47,45,41,44,43,51,53,186,188,189,172
תודה שנרשמת להטבת 2 מאמרים נוספים, הנה כמה נושאים שעשויים לעניין אותך במיוחד:
הבנתי