זכירת פרטי כניסה
התחברות
הרשמה למשתמשים חדשים
שליחה
מסכים/ה לתנאי השימוש
שליחה
שליחה
שלום אורח
התנתק
עולם העבודהלחשב שכר
חיפוש חיפוש מתקדם
פניה למחלקה המקצועיתהמאגר האישי
המחלקה המקצועית שלום
המחלקה המקצועית עומדת לרשותך באופן זמין על-מנת לסייע לך בקבלת מענה עדכני ומקצועי במגוון הסוגיות בתחום יחסי עבודה ושכר. המחלקה המקצועית פועלת לשרותך בימים א-ה בשעות 8:30-16:30. יינתן מענה כללי בדרך של הפניה למאגרי המידע, לפסיקה ולחקיקה ולא תינתנה תשובות לשאלות המתייחסות לסיטואציות קונקרטיות.
 זכירת פרטי פונה
שלח
תנאי שימוש
'אוטוריטה בעולם העבודה' (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המציג מידע משפטי וכללי ויישומי תוכנה. האתר מופעל באמצעות חברת "אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ'', (להלן: "המערכת"). כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המערכת או מי מטעמה. בכל מקרה של סתירה ו / או אי-התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בנוגע לאתר, תגברנה הוראות מסמך זה. בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
תוכן ואחריות
המערכת לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש ו / או באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד. המערכת אינה אחראית לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע. בכל שימוש באתר יש לשים לב למועד עדכון החומר המצוין בו. במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע. המערכת אינה אחראית לכל נזק ו / או אובדן (כולל צד ג') כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות במקרים של טעויות ו / או שגיאות במידע המוצג באתר ו / או נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי התוכנה. השימוש במידע וביישומי התוכנה המצויים באתר זה, אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו / או טיפול משפטי.
זכויות יוצרים ושימוש
זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות למערכת. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות ו / או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמת המערכת מראש ובכתב. דמי השימוש הנגבים על ידי המערכת מהווים תשלום בגין הרשאת הכניסה לאתר בלבד.
הגנת פרטיות
המערכת מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי שלא בהסכמתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. המערכת תהיה פטורה מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים ו / או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת. המערכת רשאית לשלוח אל הלקוח מידע מקצועי ו / או הודעות פרסומיות מעת לעת ובאמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.
קישורים ופרסומים
המערכת אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד. אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים באתר, והם באחריות המפרסמים בלבד.
אחר
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.6.14 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי המערכת.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין.
אנא בחר /י את הדרך הנוחה ביותר עבורך על-מנת שנוכל ליצור איתך קשר בקלות וביעילות:
* חובה
שליחה
ניתן ליצור איתנו קשר גם בטל' 03-5383233. שעות הפעילות הינן בימים א-ה בין השעות 08:30-16:30.
חדשות
25/03/2020
חדש! - לחצן ליצוא נתונים בין חישובי הריבית השונים
20/02/2020
חישוב מס ליחיד מכיל מעתה את חישוב "שיעור מקדמות משוער"
13/02/2020
ביום 4.2.2020 פרסם משרד הבריאות חוזר לעניין תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019)(בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020.
החוזר קובע, כי ניתנת תעודת מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהייה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם כאמור
10/02/2020
היציאה ממקום העבודה בזמן ההפסקה אינה חייבת להיות יציאה מחצרי מקום העבודה, אלא בזמן ההפסקה על העובד להיות נתון לרשות עצמו, כך שכאשר עובד עוזב את עמדת עבודתו והולך למזנון, לחדר מנוחה, או למקום אחר בו הוא רשאי לעשות כרצונו, יש בכך להעיד שהוא בזמן הפסקה
06/02/2020
ביום 4.2.2020 פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020
23/01/2020
עודכנה טבלת עלות אחזקת רכב לק"מ ל-1.1.2020
20/01/2020
טבלת מס רכישה עודכנה לשנת 2020
13/01/2020
טבלאות מס הכנסה וביטוח לאומי עודכנו לשנת 2020
29/12/2019
חל איסור לפטר עובדת או עובד שלא נעדרו מהעבודה בתקופת טיפולי הפוריות או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות לפי המאוחר
19/12/2019
חובת המעסיק לשלם פיצויי פיטורים לעובד שפוטר בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה תקום כל עוד לא הוכיח המעסיק כי לא פיטר את העובד בכוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים
17/12/2019
עובד שייעדר מהעבודה בימי חג החנוכה או בחלק מהם אינו זכאי, על-פי החוק, לתשלום מאת המעסיק, בנוסף לימי החופשה שנצברו לזכותו
15/12/2019
בית המשפט המחוזי פסק כי על מעסיק לשלם היטל בשיעור של 20% בגין העסקת עובדים מסתננים בכל הענפים
13/11/2019
רשות המסים בישראל, משרד האוצר, פרסמה ביום 12.11.2019 הודעה, לפיה בעקבות האירועים הביטחוניים ולאור העובדה כי עובדים רבים הונחו ע"י פיקוד העורף שלא להגיע למקומות העבודה, מודיעה קרן הפיצויים ברשות המסים כי עסקים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה יהיו רשאים להגיש תביעה להחזר השכר שישולם לעובדים, הן בשל הוראה של סגירת מקום עבודה לא חיוני והן עבור הורים שנאלצו להשגיח על ילדיהם (מתחת לגיל 14) בשל סגירת מוסדות חינוך
27/10/2019
המבחן המשפטי של קיומה של הפלייה אינו מבחן של כוונה, אלא מבחן של תוצאה, ועל כן, טענת הנתבעת כי לא התכוונה להפלות את התובע אינה רלוונטית.
עת בחרה הנתבעת לכלול דרישה בדבר שירות צבאי, אשר כלל אינה רלוונטית לדרישות התפקיד ובכך הפלתה את התובע, אשר אין חולק כי לא שירת בצבא ולא יכול היה לעשות זאת לאור מוצאו, הרי שהיא הפרה את הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
24/10/2019
התפטרות עובדת בתקופת הריונה הנה התפטרות רגילה לכל דבר ועניין, והיא אינה מזכה את העובדת בתשלום פיצויי פיטורים לפי חוק
22/10/2019
חוק עבודת נשים אוסר לפטר עובדת בהריון אשר עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות
לעניין פרשנות המילים "ששה חודשים לפחות", קובע בית הדין כי מדובר בקו גבול טכני במהותו, ואין הצדקה לפרשו בהכרח לטובת העובדת ההרה בכל מקרה ומקרה
26/09/2019
אם יום חג או יום המנוחה השבועית חל בתשיעי לחודש שלאחר סיום חודש העבודה, על המעסיק לשלם את שכר עובדיו לא יאוחר מהיום השמיני לחודש שלאחר סיום חודש העבודה
24/09/2019
: חוק עבודת נשים אינו מתנה את הזכאות לשעת הנקה בחזרת העובדת לאותו מקום עבודה לאחר חופשת הלידה, ולכן, גם עובדת שהחלה לעבוד במקום עבודה חדש לאחר חופשת הלידה תהיה זכאית לשעת הנקה בתנאים הקבועים בחוק
מסמכים נצפים
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
זכויותיהם של עובדים יומיים ושעתיים
חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
הודעה מוקדמת ותמורת הודעה מוקדמת
חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963
צבירת זכויות בתקופות שאינן עבודה בפועל - טבלה
חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954
אורך חופשה לעובדים העובדים 6 ימים בשבוע
חוק דמי מחלה, תשל"ו - 1976
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים- אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים
השוואה בין דמי חופשה ופדיון חופשה
שעות נוספות-סיכום
מאמרים מקצועיים
16/03/2017
למי שייכים הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים
עמי פרנקל, לירון בק עו"ד
01/05/2016
תובענה ייצוגית בדיני עבודה
פרופ' הדרה בר-מור פרופסור חבר מכללה אקדמית נתניה
01/04/2016
זכות השימוע (הטיעון) במגזר הפרטי
עו"ד מיכל שמיר
01/03/2016
זכות הקניין והגבלת חופש העיסוק – מתי תותר הגבלת חופש העיסוק של עובד ?
עו"ד יאיר דוד
01/02/2016
חשיבה מחדש על יחסי עובד מעסיק בקיבוץ המתחדש ובכלל
דר' שלומית יניסקי רביד, עו"ד
01/01/2016
זכויות עובדים בחברות בקשיים
ד"ר מיכל הורוביץ מרצה בבית ספר למשפטים מכללה אקדמית נתניה
15/02/2015
העובד חלש והמעביד חזק? היפוך כוחות בחברות סטארט-אפ
יעל קרמר עו"ד
15/02/2015
היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות
רמי אריה עו"ד ורו"ח
15/02/2015
התקבלה טענת התיישנות ובוטלה שומת המס
רמי אריה עו"ד ורו"ח
18/01/2015
תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חן בכר, נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
חוק עבודת נשים או חוק עבדות מעסיקים?
נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
רשתות חברתיות – אזור הדמדומים של חופש הביטוי, גם במקום העבודה
עודד ערמוני עו"ד
01/09/2014
שעות עודפות או שינוי בחלקיות המשרה – מורה נבוכים או שמא נותרנו נבוכים?
עודד ערמוני עו"ד
02/09/2008
משיכת כספי פיצויים מקופת גמל ע"י מעביד
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
24/03/2008
עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
12/02/2008
המהפך הפנסיוני 2008 - תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח - 2008
עופר קנטור יועץ חשבות שכר
31/03/2005
העלאת שווי השימוש על רכב צמוד - מרץ 2005
לוי שרגאי
28/07/2004
זכויות חברתיות - כלכליות בשיח החוקתי החדש: מזכויות חברתיות למימד החברתי של זכויות האדם
גיא מונדלק ד"ר, מרצה בפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
שנתון משפט העבודה 65,5
02/04/2004
מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
שנתון משפט העבודה ז 153 עבודה חברה ומשפט
01/04/2004
איפיון ההסדרה המשפטית לגבי פיטורי עובד - מברירת מחדל חוזית להסדרה קוגנטית, ומה שביניהם
גיא מונדלק מרצה, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
עיוני משפט כב (3), 819
01/04/2004
מיקור חוץ (outsourcing) 'מתמקרים' החוצה : העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, פרשנות אחרת, המרת העסקה הפורמלית בעסקה האותנטית
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
שנתון משפט העבודה ז, 5 עבודה, חברה ומשפט
28/10/2003
שביתה מעין פוליטית, הוראה מעין פוליטית:הרהורים על הבחנות משפטיות והוראתן
גיא מונדלק מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
עיוני משפט כ"ה, 343
26/10/2003
הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעביד
מ' גולדברג נשיא בית הדין הארצי לעבודה (בדימוס)
22/09/2003
עבודה במנוחה שבועית
יצחק אליאסוף שופט סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
זכות היסוד לחופש התארגנות: הלגיטימיות של מימון תקציב ארגון העובדים מדמי טיפול המתקבלים מעובדים שאינם נמנים על חבריו
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מה נותר ממשפט העבודה המגן?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מורה דרך למעסיק המעוניין להזמין ספק שירות
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
לא ניתן לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
ויתור, פשרה ועיסקת חבילה ומה שביניהם/ מחילה על זכויות בסיסיות בסיום העבודה
פינברג נחום, שליט קרן עו"ד, משרד עו"ד נ.פינברג ושו"ת
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
22/09/2003
היקף תחולת משפט העבודה - מכפיפות לתכלית
סטיב אדלר שופט נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
טפסים שימושיים
הסכם עבודה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161 משולב עם 161א)
כרטיס עובד (טופס 101)
טופס בקשה לחופשה
הודעה על תנאי עבודה - טופס 1: הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה
אישור על תקופת העסקה
דו"ח נסיעה לחו"ל - פרוט הוצאות
הסכם עבודה לתקופה קצובה
פרוטוקול שיחת שימוע לפיטורים
טופס מתן טיפול לנפגע עבודה (טופס 250)
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006 (טופס 161א)
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (טופס 211)
שערים ומדדים
נכון ליום: 30/03/2020
שער יציג דולר 3.586 -0.3%
שער יציג אירו 3.965 0%
מדד מחירים לצרכן 100.300 --0.10%
ריבית פריים 1.75% +.2%
שכר ותגמול אחר −> 

עובד שעתי

 • מיון לפי רלוונטיות
  מיון לפי רלוונטיות
  מיון לפי פופולריות
  מיון לפי תאריך
  מיון לפי סוג
  מיון לפי שם
 • כל סוגי המאמרים
  כל סוגי המאמרים
  תמצית פסק דין
  שאלה ותשובה
  מאמר
  תמצית חוקים
  הצעת חוק
  טבלאות וסכומים
  חוזרים / הנחיות
 • חיתוך לפי חודש אחרון
  חיתוך לפי חודש אחרון
  חיתוך לפי רבעון אחרון
  חיתוך לפי חצי שנה אחרונה
 • חיפוש
עובד שעתי: עובד שעתי הינו עובד ששכרו משולם על בסיס תעריף שכר לשעת עבודה והכפלתו במספר שעות העבודה בפועל. עובד שעתי, ככל עובד אחר, זכאי לכל הזכויות מכוח דיני העבודה, כאשר ישנה התייחסות, אם בחוקים שונים ואם בפסיקה לעניין צורת חישוב זכויותיו של עובד זה. לדוגמא: זכאותו של עובד שעתי לתשלום דמי חגים קמה לאחר ותק של שלושה חודשים במקום העבודה, דמי החופשה מחושבים לפי ממוצע שכרו ברבע השנה המלאה ביותר שב – 12 החודשים שקדמו לחופשה וחלוקתו ל – 90, עובד כאמור זכאי לתשלום דמי מחלה רק עבור ימי מחלה שחלה בימי עבודה ועפ"י קביעת הפסיקה, יחושבו פיצויי הפיטורים של עובד שעתי בהתאם לממוצע שעות עבודתו בכל תקופת עבודתו.
/
 כרך-  חלק-  עמוד- 
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 מ-   עד- 
חיפוש ניקוי מסך
